Người cao tuổi không hưởng lương hưu được cấp bảo hiểm y tế miễn phí không?

Bởi hockinhdoanhaz

Câu hỏi:

Kính gửi công ty Luật Hoàng Phi. Tôi là Nguyễn Thư, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư như sau :

Theo như tôi tìm hiểu thông tin và được biết pháp luật có một số chính sách dành riêng cho người lao động cao tuổi như được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế,… nhưng họ phải được hưởng lương hưu. Nhưng với trường hợp của ông tôi, ông tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, không được hưởng lương hưu thì có thuộc vào nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí không?

Trả lời:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Hoàng Phi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 về Đối tượng tham gia bảo hiểm:

“ 2. Nhóm do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội đóng, gồm có :

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

b ) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc hạng mục bệnh cần chữa trị dài ngày ; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng ;
c ) Cán bộ xã, phường, thị xã đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ;
d ) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. ”

Như vậy, theo quy định trên những người lao động đang được hưởng lương hưu sẽ được tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế

Với trường hợp của ông bạn, ông bạn năm nay đã ngoài 60 tuổi, không được hưởng lương hưu thì có thể vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu ông bạn thuộc vào đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, được quy định tại Điểm g, Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

“ 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, gồm có :
a ) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ ; sỹ quan, hạ sỹ quan nhiệm vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác làm việc trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ Giao hàng có thời hạn trong công an nhân dân ; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như so với quân nhân ; học viên cơ yếu được hưởng chính sách, chủ trương theo chính sách, chủ trương so với học viên ở những trường quân đội, công an ;
b ) Cán bộ xã, phường, thị xã đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước ;
c ) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước ;
d ) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh ;
đ ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đương nhiệm ;
e ) Trẻ em dưới 6 tuổi ;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

h ) Người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo ; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả ; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; người đang sinh sống tại xã hòn đảo, huyện đảo ;
i ) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ ;
k ) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ những đối tượng người dùng lao lý tại điểm i khoản này ;
l ) Thân nhân của những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều này ;
m ) Người đã hiến bộ phận khung hình người theo lao lý của pháp lý ;
n ) Người quốc tế đang học tập tại Nước Ta được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Nước Ta. ”

Vì bạn không đưa ra thông tin cụ thể về trường hợp của ông bạn để xác định xem ông bạn có thuộc vào nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng hay không, do đó nếu ông bạn thuộc vào một trong những trường hợp được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, đó là:

“ 5. Người cao tuổi thuộc một trong những trường hợp sau đây :

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b ) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện pháp luật tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng ;
c ) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện kèm theo sống ở hội đồng, đủ điều kiện kèm theo tiếp đón vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm nom tại hội đồng .
d ) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo lao lý của pháp lý về người khuyết tật. ”

Người cao tuổi không hưởng lương hưu được cấp bảo hiểm y tế miễn phí không?

Người cao tuổi không hưởng lương hưu được cấp bảo hiểm y tế miễn phí không?

Khi đó, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đi khám chữa bệnh được quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại những điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau :

a)100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với trường hợp ngân sách cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do nhà nước lao lý và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã ;
c ) 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời hạn tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến ;
d ) 95 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này ;
đ ) 80 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với những đối tượng người tiêu dùng khác .
2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền hạn bảo hiểm y tế theo đối tượng người tiêu dùng có quyền hạn cao nhất .

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a ) Tại bệnh viện tuyến TW là 40 % ngân sách điều trị nội trú ;
b ) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ; 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước ;
c ) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái ; 100 % ngân sách khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay .
4. Từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay, người tham gia bảo hiểm y tế ĐK khám bệnh, chữa bệnh khởi đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa phận tỉnh có mức hưởng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ mái ấm gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã hòn đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán giao dịch ngân sách khám bệnh, chữa bệnh so với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú so với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến TW và có mức hưởng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .
6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả ngân sách điều trị nội trú theo mức hưởng pháp luật tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
7. nhà nước lao lý đơn cử mức hưởng so với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại những địa phận giáp ranh ; những trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo nhu yếu và những trường hợp khác không thuộc lao lý tại khoản 1 Điều này. ”

Như vậy nếu ông bạn thuộc một trong các đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng như trên thì ông bạn sẽ được cấp thẻ Bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng và khi ông bạn đi khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của Luật bảo hiểm y tế sẽ được Bảo hiểm y tế chi trả 100%. Nếu khám chữa bệnh trái tuyến thì tùy từng trường hợp mà sẽ được hưởng Bảo hiểm y tế với phần trăm tương ứng

+ Tại bệnh viện tuyến TW là 40 % ngân sách điều trị nội trú
+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 ; 100 % ngân sách điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong khoanh vùng phạm vi cả nước

+ Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

You may also like

Để lại bình luận