thiết kế sơ bộ dầm sàn, cột bố trí lên mặt bằng kết cấu

Bởi hockinhdoanhaz
Ngày đăng : 19/06/2017, 20 : 56

CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN BÀI TẬP NHÓM Căn tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574: 2012 – kết cấu bê tông bê tông cốt thép tiêu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737: 1995 – tải trọng tác động tiêu chuẩn thiết kế Các đặc trưng vật liệu cường độ tiêu chuẩn đất: Bảng 1: đặc trưng vật liệu cường độ tiêu chuẩn đất Bê tông B20 Cốt thép CI Cốt thép CII Cường độ tiêu chuẩn đất NHÓM : Rbt 0.9 MPa Rb 11.5 MPa Rs = Rs’ 225 MPa Rsw 175 MPa Rs = Rs’ 280 MPa Rsw 225 MPa Rtc 15 T/m2 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ BỘ DẦM- SÀN, CỘT BỐ TRÍ LÊN MẶT BẰNG KẾT CẤU D1 D1 D1 D4 D3 2700 5000 C D5 D2 D6 B D3 1150 A D1 1150 D D4 1100 3500 D1 D1 D1 2500 1500 2200 4300 700 15800 Hình 1.1: đồ phát triển dầm cột 1.Chọn tiết diện dầm Tiết diện dầm chọn theo công thức:  1  hd =  ÷ 15 ÷L     b =  ÷  h d  d  ÷  Trong đó: L: chiều dài nhịp dầm Bảng 1: bảng thống dầm tầng điển hình: Tên dầm Tiết diện (mm x mm) Tên dầm Tiết diện (mm x mm) D1 200×300 D6 200×300 D2 200×300 D7 200×300 D3 200×300 D8 200×300 D4 200×300 D9 200×300 D5 200×300 2.Chọn tiết diệt sàn -Sử dụng công thức NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG hs = GVHD:BÙI THANH NHÀN L ≥ h m Trong +Lmin: cạnh ngắn ô sàn +m lấy từ 35-40 +hmin = 80 mm → Chọn sàn có độ dày 100 mm 3.Chọn tiết diện cột -Tính tiết diện cột thông qua ước lượng tổng tải trọng đứng tác dụng lên cột: A b =k N Rb Trong đó: k = 1.2 – 1.5: hệ số kể tới ảnh hưởng moment cột N = q*S*n : lực nén tác dụng lên cột ước lượng q chọn tổng tải lên sàn 1,2 T/m2 ; n = 2: số tầng nhà S (m2) : diện tích sàn truyền tải lên cột Rb : cường độ chịu nén bê tông Bảng 2: bảng thống cột tầng điển hình Tên cột S (m2) q (T/m2) k N= q*S*n (T) C1 10.47 1.2 1.2 62.82 65551 87500 C2 7.5 1.2 1.2 45 46957 87500 C3 7.25 1.2 1.2 43.5 45391 87500 C4 1.2 1.2 54 56348 87500 C5 10.47 1.2 1.2 62.82 65551 87500 C6 9.59 1.2 1.2 57.54 60042 87500 C7 9.34 1.2 1.2 56.04 58477 87500 C8 1.2 1.2 54 56348 87500 NHÓM : Ab (mm2) Ac (mm2) Tiết diện 250×35 250×35 250×35 250×35 250×35 250×35 250×35 250×35 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA Tên cột chọn lại C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHÓM : GVHD:BÙI THANH NHÀN NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG 1Tĩnh tải a.Tải lớp cấu tạo: Bảng 3: Tính toán tải lớp cấu tạo Tên lớp cấu tao Bề dày (mm) Trọng lượng riêng KG/m3 Tải trọng (KG/m2) Hệ số vượt tải Tải tiêu chuẩn g tc Tải tính toán g tt Gạch Cremic 15 2000 1.2 30 36 Lớp hồ dầu 1800 1.3 11.7 Lớp vữa lót 30 1800 1.3 54 70.2 Sàn BTCT 120 2500 1.1 300 330 Lớp vữa trát 15 1800 1.3 27 35.1 30 30 450 513 MXE Tổng tĩnh tải -Không có lớp hoàn thiện tầng mái b.Tải tường phân bố sàn Tải tường quy phân bố dầm (KG/m) tính theo công thức sau: g tctuong =γ×σ×htuong Tróng đó: γ trọng lượng riêng tường gạch 2000 KG/m δ chiều dày tường (mm) htường : chiều cao tường (m) Bảng 4: Tải tường quy phân bố lên dầm Tường nằm dầm 200×300 Tường nằm dầm 200×300 γ (KG/m3) 1800 1800 δ (mm) 200 100 htường (m) 3.3 3.3 gtc tường (KG/m ) 1188 594 Tường hang lang 1800 100 180 Vị trí Tầng Ban công 2.Hoạt tải a.Hoạt tải đứng (theo chức năng) -Tra theo TCVN 2737-1995, giá trị hoạt tải theo tường chức sau: NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN Bảng 5: Hoạt tải đứng Hoạt tải Ptc (KG/m2) N Ptt(KG/m2) Cầu thang 300 1.2 360 Phòng khách 150 1.3 195 Nhà vệ sinh 150 1.3 195 Phòng ngủ 150 1.3 195 Nhà vệ sinh 150 1.3 195 Ban công Các ô sàn chức khác 200 1.2 240 150 1.3 195 b.Hoạt tải ngang (gió tĩnh) -Công trình xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, địa hình C (bị che chắn) Hoạt tải gió được tính theo mục – TCVN 2737 – 1995 -Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh tải trọng gió Wj Wj = Wo ×k(z j )×c Trong đó: Wo : giá trị áp lực gió lấy theo đồ phân vùng theo phục lục D – TCVN 2737-1995 c : hệ số khí động lấy theo bảng – TCVN 2737-1995 k(zj): hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5TCVN 2737-1995 Tải trọng gió tĩnh lên công trình Fj (FjX FjY) Fj =Wj × (h j − h j −1 ) × B Trong đó: hj, hj-1: chiều cao tầng sàn xét B: bề rộng mặt đón gió theo phương xét Bảng 6: kết áp lực gió tĩnh Vùng áp lực gió IIA Áp lực gió tiêu chuẩn Wo 0.083 Dạng địa hình C Chiều cao 18 Số tầng NHÓM : (T/m2) (m) NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG C STORY 3F 2F 1F NHÓM : GVHD:BÙI THANH NHÀN 0.8 + 0.6 =1.4 zj (m) 7.20 3.60 0.00 k(zj) 0.599 0.493 0.000 Wj (T/m2) 0.070 0.057 0.000 Bx (m) 14.00 14.00 14.00 By (m) 5 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA Fx (T) 1.25 1.03 0.00 Fy (T) 3.51 2.89 0.00 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN CHƯƠNG 3: LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRONG ETAPS Mặt kết cấu mặt tải: a Mặt kết cấu D1 D1 D1 D1 1150 D D5 D2 D6 B D3 1150 A D4 D3 2700 5000 C D4 1100 3500 D1 D1 D1 2500 1500 2200 4300 700 15800 NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN b.Mặt tĩnh tải tần điển hình(SDL): c.Mặt hoạt tải tầng điển hình (LL): d.Mặt hoạt tải tầng mái(LL) 3.Tổ hợp tải trọng lên mô hình Theo TCVN 2737 – 1995, tổ hợp tải trọng gồm có tổ hợp tổ hợp đặc biệt – Tổ hợp gồm có tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn tải trọng tạm thời ngắn hạn – Tổ hợp đặc biệt gồm có tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn tải trọng tạm thời ngắn hạn xảy tổ trọng đặc biệt – Tổ hợp có từ tải trọng tạm thời trở lên thì phải nhân với hệ số tổ hợp 0.9 NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN a.Tổ hợp tải trọng tính toán (THGH1) STT 10 COMBO U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 EU DL 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 SDL LL WX WY 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 -1.2 1.1 1.1 -1.2 1.1 1.08 1.08 1.08 1.1 1.08 1.1 1.08 -1.08 1.1 1.08 -1.08 ENVELOPE(U1,U2,….,U9) b.Tổ hợp tải trọng tính toán (TTGH2) NHÓM : STT COMBO DL 10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 ES 1 1 1 1 SDL LL GX GY 1 1 1 -1 1 -1 0.9 0.9 0.9 0.9 -0.9 0.9 0.9 -0.9 ENVELOPE(S1,S2,….,S9) NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 10 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN Hình 4.5:Mometn sàn theo phương X(EU) Hình 4.7:Mometn sàn theo phương Y (EU) 2.Kết tính toán thép sàn a.Đặc trưng vật liệu Mác bê tông: Rb = Rbt = Eb = ω= M250 115 27000 γ= 0,758 α= 0,429 ξR = 0,623 NHÓM : (kg/cm ) (kg/cm2) (kg/cm2) Hệ số điều kiện làm việc BT NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 15 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN b.Kết tính toán *BẢNG TÍNH THÉP SÀN THEO PHƯƠNG X NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 16 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN *BẢNG TÍNH THÉP SÀN THEO PHƯƠNG Y NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 17 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN 3.Kiểm tra nứt: chỗ có độ võng lớn Phương trình tổng quát: acrc = δ ϕl η σs 20.( 3,5 − 100 µ )3 d Es Trong đó: + + + + δ = 1,0 ϕl = 1,0 ( Cấu kiện chịu uốn) ( Tác dụng ngắn hạn) ϕl = 1,6 − 15µ η = 1, ( Thép gờ CII) µ = min( + ( Tác dụng dài hạn, độ ẩm tự nhiên) Asc ;0,02) bh0 Với: b=1000mm; ho = 80mm Asc phương X d10a150=524mm2 Asc phương Y d10a200=393mm2 α= – ES 21.10 = = 7,78 Eb 27.103 *Do tải dài hạn, w = 40 − 75% ⇒ υ = 0,15 Tiết diện chữ nhật cốt đơn: NHÓM : ⇒ h ‘f = 0; b ‘f = b NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 18 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG →ϕf = (b ‘f − b)h ‘f + b.h0 → λ = ϕ f (1 − h ‘f 2h0 GVHD:BÙI THANH NHÀN α AS 2ν ; As’ #0 ) =ϕf Tổng tĩnh tải hoạt tải dài hạn: g stc = g bttc + g cttc = 4.5 KN / m tc tc png h = p = 1.5 KN / m tc pdh = 30% p tc = 30% × 1.5 = 0.45 KN / m tc → p1tc = g stc + png h = 4.5 + 1.5 = KN / m tc → p2tc = g stc + pdh = 4.5 + 0.45 = 4.95 KN / m M tc →δ = bh0 Rb ,ser Bêtông nặng →ξ = ⇒ β = 1,8 1 + 5(δ + λ ) β+ 10µα Khoảng cách z từ trọng tâm cốt thép As đến điểm đặt hợp lực vùng chịu nén tiết diện phía vết nứt: h ‘f ϕf +ξ2 h → z = [1 − ]h0 2(ϕ f + ξ ) Ứng suất cốt thép chịu kéo cùng: →σs = M tc As z Cấu kiện chịu uốn: Thép CII: ⇒ δ =1 ⇒ η = 1,1 → acrc = δϕ1η Xác định acrc2: NHÓM : σs 20(3,5 − 100µ ) d max Es NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 19 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN Ta có bảng tính sau: Loại tác dụng Phương As (mm2) µ (%) ‫ט‬ acrc (mm) Tải dài hạn acrc2 X 524 0.66 0.15 0.211 Tải dài hạn acrc2 Y 393 0.49 0.15 0.207 Tải ngắn hạn acrc.1t X 524 0.66 0.45 0.17 Tải ngắn hạn acrc.1t Y 393 0.49 0.45 0.163 TT ngắn hạn & HT dài hạn acrc.1d X 524 0.66 0.45 0.196 TT ngắn hạn & HT dài hạn acrc.1d Y 393 0.49 0.45 0.207 STT * Cấp chống nứt 3, Thép CI, Bảng TCVN 5574-2012, Ở bên trời: [ acrc1 ] = 0, 4mm; [ acrc ] = 0,3mm -Kiểm tra bề rộng khe nứt: +Phương X: Ngắn hạn acrc1 = acrc.1t − acrc.1d + acrc = 0,17 − 0,196 + 0, 211 = 0,185mm < [ acrc1 ] Dài hạn: acrc = 0, 211mm < [ acrc ] → Vậy thỏa điều kiện nứt +Phương Y: Ngắn hạn acrc1 = acrc.1t − acrc.1d + acrc = 0,163 − 0, 207 + 0, 207 = 0,163mm < [ acrc1 ] Dài hạn: NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 20 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN acrc = 0,163mm < [ acrc ] → Vậy thỏa điều kiện nứt TÍNH TOÁN CỘT 1.Sơ đồ vị trí cột: 2.Tính toán thép a.Đặc trưng vật liệu: Mác bê tông: Rb = Rbt = Eb = ω= γ= M250 115 (kg/cm2) (kg/cm2) 270000 (kg/cm2) 0,758 Rs Rsc Rsw Es α= 2800 2800 2250 2.1×106 ξR = 0,623 NHÓM : Hệ số điều kiện làm việc BT (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 0,429 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 21 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN b.Từ kết etabs ta có bảng tính thép cho cột C1 C8 sau: *Thép dọc: Cột C1: Cột C8: *Thép đai: + Chọn đường kính: 5mm 5mm d sw ≥ max  ≥ = 5mm 0, 25d max 0, 25 × 20 → d sw = 6mm + Chọn bước đai -Vùng gần nối thép dọc S1 ≤ 10d ≤ 10 ×16 = 160mm → S1 = 100mm -Vùng không nối thép dọc: S2 ≤ min(500mm;15d ) = min(500mm,15 ×16 = 240mm) → S = 200mm NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 22 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN TÍNH TOÁN DẦM 1.SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DẦM: 2.TÍNH TOÁN THÉP: a.Đặc trưng vật liệu: Mác bê tông: Rb = Rbt = Eb = ω= γ= M250 115 (kg/cm ) (kg/cm2) 270000 (kg/cm2) 0,758 Rs Rsc Rsw Es α= 2800 2800 2250 2.1×106 ξR = 0,623 NHÓM : Hệ số điều kiện làm việc BT (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 0,429 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 23 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN b.Tính toán thép: *Thép dọc +dầm chính( 200×300) Bea m M Tm b h agt ho a x As m cm c m c m cm – – cm2 % n1 f As_bố Chọn thép trí n2 f cm2 TANG B3 Gối 6.06 20 30 25 0.422 0.604 12.40 2.480 20 + 0 12.5 10.0 Nhịp 4.81 20 30 25 0.335 0.425 8.72 1.745 16 + 0 20 30 25 0.092 0.096 1.98 0.395 20 + 0 6.28 20 30 25 0.000 0.000 0.00 0.000 16 + 0 4.02 20 30 25 0.389 0.530 10.88 2.175 20 + 0 20 30 25 0.217 0.247 5.08 1.016 16 + 0 12.5 6.03 20 30 25 0.025 0.026 0.53 0.105 20 + 0 6.28 20 30 25 0.000 0.000 0.00 0.000 16 + 0 4.02 20 30 25 0.404 0.561 11.52 2.304 16 + 0 12.0 20 30 25 0.296 0.361 7.41 1.482 16 + 0 8.04 20 30 25 0.086 0.090 1.85 0.370 16 + 0 6.03 20 30 25 0.000 0.000 0.00 0.000 16 + 0 4.02 20 30 25 0.371 0.492 10.11 2.022 16 + 0 12.0 20 30 25 0.213 0.242 4.97 0.994 16 + 0 6.03 20 30 25 0.025 0.026 0.53 0.106 16 + 0 4.02 20 30 25 0.000 0.000 0.00 0.000 16 + 0 4.02 20 30 25 0.068 0.070 1.44 0.288 16 + 0 4.02 20 30 25 0.058 0.060 1.23 0.246 16 + 0 4.02 20 30 25 0.101 0.106 2.18 0.436 16 + 0 4.02 20 30 25 0.070 0.073 1.50 0.300 16 + 0 4.02 20 30 25 0.181 0.202 4.15 0.829 16 + 16 6.03 20 30 25 0.231 0.267 5.48 1.096 16 + 16 6.03 B4 Gối Nhịp B5 Gối Nhịp B9 Gối Nhịp B6 Gối Nhịp 1.31 5.59 3.117 0.36 5.80 4.25 B7 Gối Nhịp B8 Gối Nhịp 1.23 5.33 3.05 B10 Gối Nhịp B11 Gối Nhịp 0.36 0.97 0.83 B12 Gối Nhịp 1.44 1.01 B27 Gối Nhịp 2.60 3.32 NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 24 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN B28 Gối Nhịp 3.75 3.40 20 30 25 0.261 0.309 6.34 1.269 16 + 16 8.04 20 30 25 0.237 0.274 5.64 1.127 16 + 16 6.03 20 30 25 0.151 0.165 3.38 0.676 16 + 0 4.02 20 30 25 0.178 0.197 4.05 0.810 16 + 16 6.03 20 30 25 0.204 0.231 4.74 0.948 16 + 16 6.03 20 30 25 0.179 0.199 4.08 0.817 16 + 16 6.03 B29 Gối Nhịp 2.17 2.55 B30 Gối Nhịp 2.93 2.57 NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 25 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN +Dầm phụ (200×300) M b h agt ho a x As m Tm cm cm cm cm – – cm2 % n1 f Gối 0.401 20 30 25 0.028 0.58 0.116 12 Nhịp 1.206 20 30 25 0.088 1.80 0.360 Gối 0.008 20 30 25 0.001 0.01 0.002 Nhịp 0.988 20 30 25 0.071 1.46 Gối 2.059 20 30 25 0.155 Nhịp 1.777 20 30 25 Gối 2.127 20 30 25 Nhịp 20 30 25 Gối 1.395 20 30 25 Nhịp 20 30 25 Bea m As_bố Chọn thép trí n2 f cm2 + 0 2.26 12 + 0 2.26 12 + 0 2.26 0.293 12 + 0 2.26 3.19 0.638 12 + 12 4.52 0.132 2.72 0.544 12 + 12 3.39 0.161 3.30 0.661 12 + 12 4.52 0.000 0.00 0.000 12 + 0 2.26 0.102 2.10 0.420 12 + 0 2.26 0.000 0.00 0.000 12 + 0 2.26 B42 0.02 0.08 B43 0.00 0.06 B31 0.14 0.12 B16 0.14 0.00 B32 NHÓM : 0.09 0.00 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 26 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN *Thép đai: Ta có bảng tính sau: Bea m V b h agt ho T c m c m c m 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 B3 6.44 B4 1.56 B5 7.34 B9 0.99 B6 5.96 B7 1.58 B8 7.08 B10 0.98 B11 B12 2.59 B27 2.62 B28 4.89 B29 2.31 B30 3.79 B42 1.6 B43 B31 2.65 NHÓM : 5 5 Thép đai c  s m TANG 150 150 150 150 5 5 n As Qbdmi w n cm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 7.71 OK 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0.5 7.71 OK 5 150 0.5 7.71 OK 5 150 0.5 7.71 OK 5 5 5 5 5 5 5 T Kiể m V 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 27 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG B16 0.32 B32 1.27 2 3 5 5 150 150 GVHD:BÙI THANH NHÀN 0.5 0.5 7.71 OK 7.71 OK Từ kết bảng tính ta chọn cốt đai sau: + Vùng gần gối tựa: Chọn d6a150 +Vùng giữa dầm: Chọn d6a200 NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 28 CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN *TÍNH CỐT TREO: Kết xuất lực cắt tầng 1: -Từ kết etabs ta có lực cắt lớn dầm giao với dầm phụ: F=48.2 KN Sử dụng cốt đai dạng treo, chọn d8 có ASW = 50,27 (mm2), n = (nhánh) Số lượng cốt treo cần thiết: Ta có h0 = 300 − 50 = 250mm hdc = hdp → hs = hs   ) 48.2 ×103 × 1 − ÷ h0 250   m≥ = = 4.87 n × Asw × Rsw × 28.27 ×175 F (1 − ⇒ Chọn m =8, bố trí bên dầm phụ đai, đoạn h = 250mm, khoảng cách cốt treo 50mm NHÓM : NHÓM TRƯỞNG : ĐẶNG VĂN KHOA 29 … CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ SƠ BỘ DẦM- SÀN, CỘT BỐ TRÍ LÊN MẶT BẰNG KẾT CẤU D1 D1 D1 D4 D3 2700 5000 C D5 D2 D6 B D3 1150 A D1 1150 D D4 1100 3500 D1 D1 D1 2500 1500 2200 4300 700 15800 Hình 1.1: Sơ đồ phát… CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG GVHD:BÙI THANH NHÀN CHƯƠNG 3: LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRONG ETAPS Mặt kết cấu mặt tải: a Mặt kết cấu D1 D1 D1 D1 1150 D D5 D2 D6 B D3 1150 A D4 D3 2700 5000 C D4 1100 3500 D1 D1… tác dụng lên cột ước lượng q chọn sơ tổng tải lên sàn 1,2 T/m2 ; n = 2: số tầng nhà S (m2) : diện tích sàn truyền tải lên cột Rb : cường độ chịu nén bê tông Bảng 2: bảng thống kê sơ cột tầng

– Xem thêm –

Xem thêm: thiết kế sơ bộ dầm sàn, cột bố trí lên mặt bằng kết cấu, thiết kế sơ bộ dầm sàn, cột bố trí lên mặt bằng kết cấu, thiết kế sơ bộ dầm sàn, cột bố trí lên mặt bằng kết cấu, CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ SƠ BỘ DẦM- SÀN, CỘT BỐ TRÍ LÊN MẶT BẰNG KẾT CẤU, CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG, b.Hoạt tải ngang (gió tĩnh)., a.Đặc trưng vật liệu

You may also like

Để lại bình luận