Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở mới nhất năm 2022

Bởi hockinhdoanhaz
Mẫu hợp đồng thiết kế thiết kế xây dựng nhà ở mới nhất năm 2022Mẫu hợp đồng kiến thiết kiến thiết xây dựng nhà ở mới nhất năm 2022

Hiện nay, nhu cầu xây dựng nhà ở tăng cao, đặc biệt hình thức thuê nhà thầu càng trở nên phổ biến. 1 trong những vấn đề luôn được khách hàng quan tâm đó là tìm hiểu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở để có thể tham khảo hiểu biết thêm. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà trọn gói để các bạn tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CÔNG TY … … … … … … … … … .
Số : … …. / 2020 / … ..

Contents

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005 / QH 11 ngày 26/07/2005 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội trải qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2006 .
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH 11 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội trải qua ngày 14/06/2005 và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01/01/2006 .
– Luật Xây Dựng Số 16/2003 / QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4
– Nghị định số 48/2010 NĐ-CP ngày 7 tháng 05 năm 2010 của chính phủ nước nhà về hợp đồng trong hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng
– Thông tư số 09/2011 / TT-BXD ngày 28 tháng 06 năm 2011 của bộ kiến thiết xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng kiến thiết thiết kế xây dựng
– Nghị Định số 112 / 2009 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của cơ quan chính phủ về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình
– Căn cứ vào nhu yếu và năng lực của hai bên .
Hôm nay, ngày ……….. tháng ………. năm 2020, chúng tôi gồm :

I. Bên giao thầu (BÊN A): Chủ Đầu Tư

Đại diện chủ nhà : ………..
Địa chỉ : …………
Điện thoại : …………..
CMND : ………… Ngày cấp : ………….

II. Bên nhận thầu (BÊN B): CÔNG TY ……………………

Đại diện : … … … … … … … … … … … … … … … … – Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …….
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …….
Tài khoản số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng kinh tế tài chính với những pháp luật như sau :

Điều 1. Nội dung:

Bên A chấp thuận đồng ý thuê Bên B kiến thiết trọn gói căn nhà … … … … … với diện tích quy hoạnh tạm tính : … … … … … … …. m2 ( khối lượng tạm tính ) theo bản vẽ phong cách thiết kế của bên A .
Địa chỉ : ……………

Điều 2. Khối lượng, giá trị hợp đồng và tiến độ thi công:

Khối lượng bên B thiết kế theo đúng bản vẽ bên A cung ứng. Quy cách nghiệm thu sát hoạch khối lượng thanh quyết toán, bên B cam kết với cam kết với bên A theo phụ lục vật tư và nhân công đi cùng hợp đồng .
Đơn giá vật tư kiến thiết xây dựng và nhân công kiến thiết xây dựng ( chưa gồm có nhân công thiết kế đường điện nước ) trọn gói là :
Giá trị hợp đồng tạm tính là : ……………………. vnđ ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … …. )
Thời gian xây đắp : … … … .. ngày …..
Thời gian khởi đầu kiến thiết từ ngày ………. tháng ……….. năm …….
Kết thúc ngày ……… tháng ………… năm ….
Nếu trong thời hạn thiết kế, bên A có sự biến hóa về phong cách thiết kế hoặc do điều kiện kèm theo khách quan bất khả kháng ( Do thiên tai, dịch họa …. ) thì thời hạn thiết kế sẽ được cộng thêm. Khoảng thời hạn thiết kế sẽ được hai bên thống nhất cụ thể .

Điều 3. Phương thức thanh toán:

3.1 Hình thức giao dịch thanh toán : Bằng tiền mặt Nước Ta Đồng hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên .
Bên A thanh toán giao dịch cho bên B theo khối lượng kiến thiết trong thực tiễn .

3.2 Tiến độ thanh toán:  được chia thành 9 đợt.

– Đợt 1 : Sau khi ký hợp đồng bên A đặt cọc cho bên B 10.000.000 ( Mười triệu đồng chẵn )
– Đợt 2 : Sau khi bên tập trung vật tư và công nhân đến tiến hành việc làm trong vòng 2 ngày bên A tạm ứng cho bên tương ứng 5 % giá trị của hợp đồng
– Đợt 3 : Sau khi bên B thi đổ móng, vách tầng hầm dưới đất cho bên A và phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ thanh toán giao dịch cho bên B tương ứng 10 % giá trị của hợp đồng .
– Đợt 4 : Sau khi bên B thi đổ mái tầng1, tầng 2, tầng 3 cho bên A và phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ thanh toán giao dịch cho bên B tương ứng 20 % giá trị của hợp đồng
– Đợt 5 : Sau khi bên B thi đổ mái tầng 4, tầng 5 cho bên A và phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B tương ứng 10 % giá trị của hợp đồng
– Đợt 6 : Sau khi bên B kiến thiết hoàn thành phần đổ bê tông mái tầng tum, xây tường bao quanh, tường ngăn trong nhà và đổ cầu thang bộ. Đồng thời, phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ thanh toán giao dịch cho bên B tương ứng 20 % giá trị của hợp đồng .

– Đợt 7: Sau khi bên B thi công hoàn thành phần trát ngoài, xử lý chống thấm mặt ngoài, trát trong nhà; tầng hầm, tầng 1, tầng 2, tầng 3 phải được Chủ nhà và đại diện Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ thanh toán cho bên B tương ứng 10% giá trị của hợp đồng.

– Đợt 8 : Sau khi bên B thiết kế hoàn thành phần trát trong tầng 4, tầng 5, tầng 6 và tầng tum phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 02 ngày Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B tương ứng 5 % giá trị của hợp đồng .
– Đợt 9 : Sau khi bên B kiến thiết hoàn thành phần hoàn thành xong lát nền, ốp lát Tolet của những tầng và những việc làm khác theo hợp đồng, đồng thời, phải được Chủ nhà và đại diện thay mặt Giám sát kỹ thuật của bên A nghiệm thu sát hoạch, trong vòng 04 ngày Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B 18 % giá trị của hợp đồng .

3.3 Bảo hành công trình.

Trong vòng 12 tháng tính từ ngày bên B và bên A cùng ký biên bản chuyển giao khu công trình đưa vào sử dụng bên B phải thay thế sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của bên B gây ra trong quy trình thiết kế khu công trình ( mà không phải do lỗi quản lý và vận hành ) bằng ngân sách của mình bên B phải tự thực thi và thay thế sửa chữa những sống sót nếu có. Sau khi kết thúc thời Bảo hành là 12 tháng bên A sẽ thanh toán giao dịch nốt 2 % giá trị còn lại của hợp đồng .

Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên:

4.1  Trách nhiệm của Bên A:

– Bên A phải ký xác nhận bản vẽ với bên B .
– Bên A chuyển giao rất đầy đủ mặt phẳng, vị trí cho bên B .
– Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng khá đầy đủ đầu chờ điện nước xây đắp cho bên B trong quy trình bên B kiến thiết khu công trình cho bên A .
– Khi khu công trình xảy ra tranh chấp đất với hàng xóm, hoặc khu công trình bị đình chỉ thiết kế bởi chính quyền sở tại do bên A làm sai thì bên A hoàn toàn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm
– Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm quan hệ với hàng xóm, chính quyền sở tại để bên B thiết kế khu công trình được thuận tiện .
– Bên A sẽ cử người giám sát trực tiếp trong quy trình xây đắp nhằm mục đích bảo vệ về chất lượng, quá trình xây đắp .
– Bên A sẽ bảo vệ thanh toán giao dịch khối lượng việc làm đã triển khai xong cho Bên B như đã nêu ở điều 3 .
– Nếu bên A giao dịch thanh toán chậm cho bên B so với thời hạn giao dịch thanh toán thì sẽ phải trả lãi suất vay quá hạn của ngân hàng nhà nước 2 % / tháng / tổng giá trị tiền giao dịch thanh toán chậm, tuy nhiên tổng số tiền phạt không vượt quá 10 % tổng giá trị hợp đồng và bên B có quyền ngừng xây đắp nếu bên A chậm tiền nhân công .
– Bên A sẽ đình chỉ thiết kế và thậm chí còn đơn phương hủy hợp đồng với Bên B, nếu xét thấy trong quy trình thiết kế bên B không bảo vệ những nhu yếu về an toàn lao động, trình độ kinh nghiệm tay nghề kỹ thuật, tiến trình thời hạn thiết kế, chất lượng thiết kế xây dựng không đúng với cam kết ….

4.2  Trách nhiệm của Bên B:

– Bên B kí nhận bản vẽ với bên A trước khi thiết kế khu công trình .
– Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối rất đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lượng để triển khai nội dung việc làm trong hợp đồng cho những đơn vị chức năng quản trị khi thiết yếu
– Bên B có quyền nhu yếu bên A thanh toán giao dịch theo khối lượng việc làm đã triển khai xong sau khi được đại điện bên A nghiệm thu sát hoạch như đã nêu ở điều 3 .
– Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành xong khu công trình trong thời hạn cam kết .
– Việc kiến thiết phải tuân thủ theo đúng hồ sơ phong cách thiết kế, đúng quá trình, quy phạm mà hai bên đã thống nhất .
– Cung cấp đúng chủng loại vật tư kiến thiết xây dựng … bảo vệ chất lượng mà hai bên đã thống nhất theo phụ lục hợp đồng đính kèm .
– Bên B phải tổ chức triển khai che chắn khu công trình trong qua trình kiến thiết để bảo vệ không làm ảnh hưởng tác động đến thiên nhiên và môi trường và những người xung quanh .
– Phải sửa chữa thay thế kịp thời những sai sót khi Bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công .
– Chuẩn bị không thiếu thiết bị thiết kế, máy móc, nhân lực ship hàng cho xây đắp ngay sau khi ký kết hợp đồng này và bảo vệ tiến trình theo nhu yếu của Bên A .
– Đảm bảo quy trình tiến độ, thời hạn Bên A nhu yếu. Đảm bảo bảo mật an ninh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tự nhiên trong quy trình xây đắp .
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn về an toàn lao động .
– Tổ chức thiết kế, quản trị lao động trên công trường thi công, có giải pháp đảm an toàn lao động :
+ Có nghĩa vụ và trách nhiệm trang bị bảo lãnh lao động, huấn luyện và đào tạo và quản trị an toàn lao động cho công nhân lao động. Mọi công nhân khi thao tác phải có không thiếu bảo lãnh lao động : quần áo bảo lãnh, giày, mũ cứng bảo lãnh, dây bảo đảm an toàn khi làm trên cao …
+ Nếu bên B không hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ kiến thiết theo điều 2 của hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt 0,2 % tổng giá trị của hợp đồng cho 01 ( một ) ngày chậm quy trình tiến độ, tuy nhiên tổng số tiền phạt không vượt quá 10 % tổng giá trị của hợp đồng .

Điều 5 : Đơn giá phát sinh trong thi công:

Đơn giá trên chưa gồm có việc ép cọc của của khu công trình .
Đơn giá trên chưa gồm có phần vật tư, nhân công kiến thiết đường điện nước, nhân công, vật tư thiết kế phần đá ốp lát cầu thang bộ, cầu thang máy .
Nếu bên A đổi khác về phong cách thiết kế thì bê A phải thông tin trước cho bên B 05 ngày .
Trong trường hợp bên A muốn biến hóa mà bên A không báo trước cho bên, khi bên B đã kiến thiết xong khuôn khổ việc làm theo đúng bản vẽ mà bên A cung ứng hoặc bên A phát sinh việc làm ngoài bản vẽ bắt đầu khi bên A ký kết với bên B thì bên B sẽ tính tiền phát sinh. Khi đó hai bên luận bàn và thỏa thuận hợp tác đơn giá phát sinh với nhau trước khi triển khai thiết kế những việc phát sinh của khu công trình .
Bên B phải hoàn trả lát lại vỉa hè khu vực trước cửa nhà của bên A, vật tư gạch lát vỉa hè bên A cung ứng cho bên B .

Điều 6 : Vật tư và phụ lục vật liệu, nhân công công trình

Nội Dung Công Việc Thi Công Công Trình
Vật tư : Gạch xây tường gạch đặc xí nghiệp sản xuất A1, xây cầu thang gạch lỗ xí nghiệp sản xuất A1
Vật tư : Cát xây, cát trát, cát vàng đổ, đá thật sạch
Vật tư : Xi măng đổ bê tông PC40 ; xi-măng xây, trát PC25 hoặc PC30 ( Dùng xi-măng TW như bỉm sơn, bút sơn, hoàng thạch, chinfon … )
Bê tông đổ móng và vách tầng hầm dưới đất bê tông thương phẩm mác 300 có trộn phụ gia chống thấm, bê tông đổ cột bê tông trộn bằng tay thủ công, bê tông đổ dầm mái những tầng bê tông thương phẩm mác 250 .
Cấp phối : bê tông lót mác 100, vữa xây mác 50, vữa trát mác 75 .
Vật tư : sắt thép, Hòa Phát, Việt – Úc, Việt Đức làm đúng theo chất lượng bản vẽ .

Điều 7: Các cam kết khác:

Trong quá trình thi công có vướng mắc, phát sinh thì hai bên phải cùng bàn bạc, thống nhất giải quyết để nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Hai bên cam kết thực thi đúng theo những lao lý của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. Khi hai bên nghiệm thu sát hoạch khu công trình và thanh toán giao dịch hết thì hợp đồng này đương nhiên đựơc thanh lý .
Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bản gồm có 5 trang có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản .
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

You may also like

Để lại bình luận