Tử vi trọn đời TUỔI THÌN

Bởi hockinhdoanhaz

Tử vi trọn đời TUỔI THÌN

Nam mạng – Giáp Thìn

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024
Cung CẤN. Trực PHÁ
Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)
Khắc XOA XUYẾN KIM
Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON RẮN

Ông Quan Đế độ mạng

Giáp Thìn số mạng may thay,
Tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sanh.
Thu Đông sanh ra khổ hèn,
Xuân Hạ sanh đặng như đ èn sáng trưng.
Trai thì vui vẻ đ ào hoa,
Tánh thì hiền hậu, không hay gian tà.
Thuận sanh sung sướng biết bao,
Lỗi sanh cực nhọc gian lao lắm lần.
Ví như cờ bạc đánh thua,
Về nhà lo lắng như cua gảy càng.
Số này trước vắn sau dài,
Vợ chồng thay đổi ba lần mới yên.
Số phải tu niệm ăn chay,
Sống lâu hưởng phúc lộc Trời ban cho

CUỘC SỐNG
Tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Tóm lại: tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn toàn về cuộc đời.

Tuổi Giáp Thìn hương theo trung bình từ 65 đến 70 tuổi, làm ác thì giảm kỷ, làm phước thì được tăng thêm niên kỷ, đó là luật định của tạo hóa .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều hay đẹp, luôn luôn làm chủ động và quyết định, ít khi bị đau khổ về tình duyên. Sau đây là sự thay đổi của tuổi này. Nếu sanh vào những tháng này cuộc đời có ba lần thay đổi vợ chồng, đó là tuổi Giáp Thìn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 Âm lịch. Sanh vào những tháng này tuổi Giáp Thìn có hai lần thay đổi vợ, đó là tuổi Giáp Thìn sanh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng 1, và 12 Âm lịch. Nên xem bảng ghi trên để hiểu rõ cuộc đời bạn có mấy lần thay đổi tình duyên.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Công danh, tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Gia đạo không sôi động bất thường nhờ tuổi sáng tỏ của tuổi Giáp Thìn.

Sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, tài lộc dồi dào không có thiếu thốn, nói Tóm lại sự nghiệp và tiền tài đã đến lúc phát đạt hơn mà không khi nào có sự sụp đổ giật mình .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận lựa chọn vì nhờ ở những tuổi hạp mà bạn có thể phát triển thêm nghề nghiệp và tiền tài cảu bạn, đó là những tuổi hạp nhất với tuổi Giáp Thìn, là những tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi trên bạn nên hợp tác làm ăn thì mang lại nhiều thắng lợi trong cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc tình duyên, bạn cần nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc đời không bạo giờ giẫm lên thất bại mà trái lại có nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về mọi khía cạnh khác trong cuộc đời mình, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết duyên với những tuổi này đời bạn hoàn toàn phát triển về mọi mặt cuộc đời như: tình cảm tài lộc, tình duyên và cả danh vọng.

Kết duyên với những tuổi này tuổi Giáp Thìn có một đời sống trung bình mà thôi, đó là tuổi Giáp Thìn kết hôn với những tuổi : Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý, Mậu Tuất .
Tuổi Giáp Thìn kết hôn với những tuổi này thì sẽ trở nên nghèo khó, đó là những tuổi : Quý Sửu, Tân Sửu. Hai tuổi này không hạp về tài lộc công danh sự nghiệp với tuổi Giáp Thìn .
Đó là những năm mà tuổi Giáp Thìn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi. Những năm này rất khắc kỵ với tuổi Giáp Thìn .
Sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7 và 8 Âm lịch, bạn sẽ có nhiều vợ trong suốt cuộc sống .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Đừng nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi này sẽ thất bại, tuyệt mạng hay sanh ra cảnh biệt ly buồn não, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi. Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu.

Gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Thìn phải cúng sao hạn, ngày giờ và sao hạn hằng năm, không nên bỏ lỡ dịp hay quên ngày cúng sao rất có hại cho bản thể, cúng sao thì giải được hạn vậy .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Đó là bạn ở vào năm có số tuổi 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Gáp thìn thuận những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, xuất hành vào những giờ và tháng nói trên không có thất bại trong mọi công việc và trên mọi lãnh vực của cuộc đời.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi : 20 tuổi, năm này không được tốt, có đau bịnh, thi rớt hay có nhiều buồn chán. 21 tuổi tạm khá, nhưng không nên đi xa hãy cẩn trọng về bổn mạng, cũng như về tình cảm, 22 và 23, hai năm tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ về tài lộc cũng như về đời sống. 24 và 25 tuổi, khá tốt đẹp về phần tài lộc cũng như về tình cảm .
Từ 26 đến 30 tuổi : 26 và 27 tuổi, hai năm này việc làm ăn được khá, có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc công danh sự nghiệp, 28 và 29 tuổi, đời sống tạm yên, những việc làm ăn có tăng trưởng đôi chút. 30 tuổi, nhiều triển vọng hay đẹp, nên cẩn trọng trong việc làm ăn .
Từ 31 đến 35 tuổi : 31 và 32 tuổi, nên cẩn trọng việc làm ăn và thanh toán giao dịch về tiền tài, không nên đi xa trong hai năm này. 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, làm ăn có thâu hoạch tác dụng về tiền tài. 35 tuổi được tốt, sẽ có nhiều suôn sẻ .
Từ 36 đến 40 tuổi : Khoảng thời hạn này làm ăn được khá, có nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp và sự nghiệp, đời sống có phần tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ về mặt tiền bạc, tình cảm vượng phát .
Từ 40 đến 45 tuổi : Khoảng thời hạn này việc làm ăn có phần yếu kém, nên lo việc mái ấm gia đình thì tốt hơn cả, hai năm này thanh toán giao dịch tài lộc hay đi xa rất bất lợi .
Từ 46 đến 50 tuổi : 48 tuổi thông thường. 47 tuổi có tài lộc đôi chút. 48 tuổi, năm này tiền tài dồi dào, việc làm ăn được phấn khởi nhiều tốt đẹp. 49 tuổi, nên cẩn trọng vào tháng 10, ngoài những những tháng khác thông thường .
Từ 51 đến 55 tuổi : Khoảng thời hạn này việc làm ăn được trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, đời sống có nhiều tiến trình cần phải xử lý cho êm đẹp, tình cảm mái ấm gia đình yên vui .
Từ 56 đến 59 tuổi : Trong ba năm tài lộc trung bình, coi chừng con cháu có đứa bị tai nạn đáng tiếc, đề phòng tháng Giêng, năm 57 tuổi bị hao tài. Nhưng cuối năm 57 tuổi có hoạnh tài giật mình. Năm 59 tuổi kỵ đi xa, kỵ nước biển .
Từ 60 đến 70 tuổi : Những năm này chỉ sống an nhàn không có những sôi động về công danh sự nghiệp như về sự nghiệp, nhưng lại có phước đức về phần con cháu .

Nữ Mạng – Giáp Thìn

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024
Cung TỐN
Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ)
Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng Giáp Thìn,
Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đ èn.
Thu Đông sanh đặng khổ hèn,
Xuân Hạ sanh thuận như đ èn sáng trưng.
Thuận sanh con gái là nàng,
Gặp chồng mạng nhỏ chịu hàng đầu ngay.
Giáp Thìn mạng Hỏa như vầy,
Tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sanh.
Có duyên vui vẻ hiền lành,
Tánh người điềm tĩnh không hay gian tà.
Số người duyên nợ bền lâu,
Vợ chồng con cái yên hòa gia môn.
Số có tu niệm thì hay
Sống lâu hưởng phước triền miên tuổi già.

CUỘC SỐNG
Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều cơ hội thuận tiện cho đường tài lộc và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn.

Tuổi Giáp Thìn hưởng thọ trung bình từ 60 đến 65 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền lành có phúc đức thì sẽ được ngày càng tăng niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên tuổi Giáp Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây đời bạn hoàn toàn có thể sẽ có ba lần biến hóa về tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng : 3, 6, 8 và 10 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống sẽ có hai lần đổi khác về tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng : 2, 4, 7 và 9 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống không có đổi khác về tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là nếu sanh vào những tháng : 1, 5, 11 và 12 Âm lịch .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo được êm ấm vẹn toàn. Phần công danh tuổi nhỏ có nhiều triển vọng tốt đẹp, trung vận có kết quả về công danh.

Sự nghiệp vững chãi và triển khai xong một cách không mấy khó khăn vất vả vào năm 40 tuổi và từ đó trở đi mới tạo được sự nghiệp của cuộc sống. Tiền bạc điều hòa, trung vận thì nhiều sung túc, hậu vận an nhàn .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Trong việc làm ăn hay mọi công việc khác trong cuộc đời về tiền bạc, tình cảm cũng như mọi việc khác có liên quan đến tuổi hạp, thì bạn nên hợp tác, cộng tác làm ăn với những tuổi nầy thì có nhiều lợi, đó là các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Kết hôn với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn có thể sẽ được sống cao sang quyền quý, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần.

Kết hôn với những tuổi trên đây, đời sống của bạn có thời cơ tạo nên giàu sang giàu sang, vì những tuổi nầy rất hạp với tuổi bạn về cả hai mặt tình cảm lẫn tài lộc .
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, đời bạn hoàn toàn có thể chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, vì những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc : Giáp Thìn, Canh Tuất .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn hoàn toàn có thể sẽ bị nghèo nàn, không tạo được thời cơ tốt về tài lộc, khó tạo được một đời sống khá đầy đủ đ àng hoàng, đó là nếu kết hôn những tuổi : Quý Sửu, Tân Sửu .
Những năm bạn ở vào tuổi nầy không nên kết hôn, vì kết hôn bạn hoàn toàn có thể sẽ phải chịu cảnh xa vắng, đó là những năm ở vào số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi .
Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có số đa phu : Đó là bạn sanh vào những tháng : 7, 8, 10 và 11 Âm lịch .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những tuổi nầy xung khắc và đại kỵ với tuổi bạn, nếu hợp tác làm ăn hay kết duyên có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu.

Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên thanh toán giao dịch về tiền tài. Trong yếu tố hôn nhân gia đình, không nên ra đời họ hàng. Trong yếu tố mái ấm gia đình con cháu nên cúng sao hóa giải từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được hóa giải .

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Giáp Thìn hạp với ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Trong việc xuất hành làm ăn hay giao thương, buôn bán hay giao dịch về tiền bạc thì có nhiều thắng lợi. Xuất hành theo những giờ trên, không sợ bị thất hại.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi : Thời gian này đời sống có nhiều giao động, nên cẩn trọng về tình cảm, cũng như về đời sống của bạn .
Từ 26 đến 30 tuổi : Thời gian này nên cố gắng nỗ lực tạo lấy một cuộc sống và về phần tình cảm. Đời sống có nhiều sung túc và việc làm ăn có nhiều tác dụng tốt đẹp cho cuộc sống .
Từ 31 đến 35 tuổi : Việc làm ăn trong thời hạn nầy hoàn toàn có thể tạo nên sự nghiệp, việc làm ăn hay việc mái ấm gia đình, có nhiều tiến triển khả quan, hoàn toàn có thể gặp nhiều thời cơ tốt đẹp cho sự làm ăn của bạn. Những năm nầy, thanh toán giao dịch, giao thương mua bán đều tốt, có nhiều như mong muốn về tài lộc .
Từ 36 đến 40 tuổi : Thời gian nầy bạn không nên đi xa, nhưng có thời cơ làm ăn lớn thì có sự tốt đẹp về cuộc sống, phần tiền tài có sung túc và dồi dào nên thanh toán giao dịch với người hạp tuổi thì tốt đẹp .
Từ 41 đến 45 tuổi : Thời gian nầy có rủi ro xấu hay có hao tài tốn của, những năm nầy phần gia tộc có tai nạn thương tâm, phần tiền tài có hao hớt, việc làm ăn không có như mong muốn .
Từ 46 đến 50 tuổi : Thời gian nầy nhiều tốt đẹp cho cuộc sống, nên cẩn trọng về tiền tài, cẩn trọng việc con cháu và hoàn toàn có thể làm ăn với người hạp tuổi .
Từ 51 đến 55 tuổi : Thời gian nầy bạn nên cẩn trọng về phần bổn mạng, những năm nầy không được tốt về phần tài lộc, tình cảm thì phát đạt với gia tộc và con cháu .

Từ 56 đến 60 tuổi: Trong những năm nầy bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận vào mùa đông, suốt cuộc đời và trong tương lai sẽ còn nhiều dịp may mắn về tiền bạc cũng như trong mọi sự việc khác có liên quan đến cuộc đời, tuy nhiên nên cẩn thận về mạng số thì tốt hơn.


Nam Mạng – Bính Thìn

Sanh năm: 1916, 1976 và 2036
Cung CHẤN. Trực KIÊN
Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)
Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC
Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHUỘT

Bà Chúa Ngọc độ mạng

Bính Thìn số mạng tuổi này,
Tuổi cùng với mạng ấy là tương sanh.
Số người tánh nết hiền lành,
Tánh thì đằm thắmthuận hoà tương lân.
Mạng may có phước lộc trời,
Phong sương cũng lắm gian nan cũng nhiều.
Số phải lập nghiệp phương xa,
Cửa nhà yên ổn gia môn hiệp hòa.
Trung vận làm có của kho,
Nhưng mà hậu vận mới là hiển vinh.
Số này phước lớn mới an,
Không thời chết hụt chết oan đã rồi.
Giận ai nói dữ nói nhiều,
Lòng không độc ác nói rồi bỏ qua.

CUỘC SỐNG
Tuổi Bính Thìn, cuộc đời đối với tiền tài và sự nghiệp đ ào tạo không mấy khó khăn, có thể thành công liên tục làm cho cuộc đời có nhiều sung túc đặc biệt. Không bao giờ tuổi Bính Thìn mang vào cuộc đời một cuộc sống cực khổ về thể xác mà nếu có thì chỉ là lo nghĩ về tinh thần nhiều hơn.

Tóm lại : Cuộc đời của tuổi Bính Thìn không sống quá cao sang quyền quý và cao sang, nhưng cũng ở vào bực trung của đời sống hiện tại. Số có phúc đức và hưởng lâu bền cơ nghiệp .
Tuổi Bính Thìn có số tốt. Tuổi này có rất nhiều suôn sẻ trong cuộc sống, có nhiều thời cơ tăng trưởng được sự nghiệp. Số hưởng thọ trung bình từ 65 đến 67 tuổi. Nếu làm phúc đức thì hưởng được tuổi thọ đó, nhưng mất đức thì bị giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về tình duyên tuổi Bính Thìn lúc tuổi nhỏ cũng trải qua nhiều cay đắng, khổ đau nhiều về vấn đề này. Nếu không giẫm lên điều cay đắng thì cũng mang lấy nhiều sầu thương. Bính Thìn rất tốt đẹp về sự nghiệp mà không được tốt đẹp cho lắm về vấn đề tình duyên, có thay đổi đôi lần hay cũng nhiều sầu đau, tủi hận về vấn đề này. Sau đây là những tháng sanh của tuổi Bính Thìn qua sự thay đổi tình duyên trong cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng này sẽ có ba lần thay đổi tình duyên, đó là tuổi Bính Thìn sanh vào những tháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này tuổi Bính Thìn chỉ có 1 chồng 1 vợ mà thôi, đó là tuổi Bính Thìn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch.
Hãy căn cứ vào những tháng sanh để hiểu biết cuộc đời còn có thay đổi về vấn đề này nữa hay không.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần công danh tuổi nhỏ không được sáng tỏ, khi trên 30 tuổi mới có cơ hội phát triển về công danh, nhưng cũng chỉ ở vào mức độ tầm thường mà thôi, không lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Gia đạo có nhiều rối rắm từ lúc khi có vợ con, việc rối rắm kéo dài nhiều năm tháng và vừa yên tịnh từ lúc 36 tuổi trở đi, gia đạo hiện tại trở đi thuận hòa, con cái có cơ hội phát đại.

Về phần sự nghiệp thì vững chãi rồi không có những đổ vỡ hay kiệt quệ tài chánh như thời xưa, tài lộc điều hòa và hoàn toàn có thể thâu nhiều thắng lợi trong những ngày ở tuổi trung vận ; từ tuổi 40 trở đi có gặp nhiều như mong muốn về tiền tài và từ 52 trở đi thì sự nghiệp, tài lộc bề vững cho suốt cuộc sống .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Muốn làm ăn được phát triển mau chóng và không mang lấy những thất bại não nề, tuổi Bính Thìn phải lựa những tuổi hạp cho sự làm ăn với mình mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ về tiền bạc; những tuổi đó là những tuổi rất hạp với tuổi Bính Thìn trong mọi khía cạnh của cuộc đời, như các tuổi: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Ba tuổi này rất hạp với tuổi Bính Thìn trong mọi công việc làm ăn, phát triển cơ nghiệp và gầy dựng sự nghiệp.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc lựa chọn vợ chồng muốn có những tuổi hạp, tuổi Bính Thìn co những tuổi kết duyên rất hạp và khi kết duyên sẽ có nhiều thuận hòa, êm ấm; chẳng những êm ấm thuận hòa, mà con có thể giúp cho tuổi Bính Thìn làm ăn mau phát đạt, đó là các tuổi: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Mão. Những tuổi trên đây bạn có thể kết duyên có nhiều sự phát đạt và có thể thúc đẩy cuộc đời bạn lên cao.

Kết duyên với những tuổi trên, nhà đạo được thuận hòa, con cháu thuận thảo và có nhiều phúc đức làm ra sự nghiệp mau chóng, về sự nghiệp cũng được sự ấm cúng và mau lên cao hơn, tạo đủ điều kiện kèm theo đưa đời sống vào con đường vinh quang của cuộc sống .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi này bạn chỉ có một đời sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên, mà không hạp về đường tài lộc và công danh sự nghiệp, đó là những tuổi : Canh Thân, Giáp Dần, Mậu Thân, Đinh Mão. Nếu kết hôn với những tuổi kể trên đời sống của tuổi Bính Thìn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi .
Tuổi Bính Thìn nếu gặp những tuổi này thì việc làm làm ăn rất khó khăn vất vả, không tạo được thời cơ tăng trưởng sự nghiệp, hoàn toàn có thể không đem lại cho cuộc sống nhiều suôn sẻ trong đời sống, như những tuổi : Bính Thìn đồng tuổi, Nhâm Tuất. Hai tuổi này không hạp về đường tình duyên cũng như về đường tài lộc sự nghiệp .
Có những năm mà bạn rất đại kị cưới vợ, chẳng những không thành mà còn làm cho cuộc sống bạn có nhiều rắc rối, không đem lại cho đời sống một thành công xuất sắc vẻ vang và hay mang lấy những thất bại cho cuộc sống, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 21, 24, 30, 33, 36 và 42 tuổi. Nếu bạn đã cưới vợ vào những năm này thì khó mà thành công xuất sắc được trong cuộc sống .
Nếu bạn sanh vào những tháng này, số bạn có nhiều vợ hay ít ra cũng nhiều đau khổ vì đ àn bà, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 4, 8, 9 và 12 Âm lịch. Sanh nhằm mục đích những tháng này bạn thế nào cũng có nhiều vợ vậy .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những năm mà tuổi Bính Thìn ở vào tuổi này không nên cưới vợ vì chẳng những hao tốn tiền bạc mà việc lương duyên cũng không thành công, cuộc sống xảy ra nhiều buồn phiền và lo lắng không ít cho cuộc đời bạn, đó là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi này sẽ xảy ra nhiều trắc trở trong cuộc đời như: tù tội, tuyệt mạng hay thường xảy ra cảnh biệt ly đau xót vô cùng. Đó là các tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi, Quý Sửu. Những tuổi này rất đại kỵ hiệp hôn, hay hợp tác làm ăn. Tuổi Bính Thìn nên tránh là tốt hơn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Bính Thìn có những năm khó khăn nhất cho cuộc đời, có nhiều phiền lụy và nhiều chuyện khổ tâm nhất là những năm mà tuổi Bính Thìn ở vào số tuổi 29, 31, 43, 47 và 53 tuổi. Những năm này bạn nên cẩn thận và phải dè dặt thận trọng trong tất cả mọi vấn đề, nếu không bạn sẽ có nhiều đổ vỡ trong cuộc đời và sự nghiệp.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Bính Thìn, ngày giờ hạp nhất trong suốt cuộc đời, đó là những giờ chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành, đi xa hay làm ăn mà xuất hành trong những ngày, giờ và tháng trên, tuổi Bính Thìn cũng gặp nhiều thắng lợi về tiền bạc và rất may mắn về cuộc đời. Vậy nếu cần đoạt được những thắng lợi vể vang cho cuộc sống thì nên căn cứ vào những ngày giờ và tháng nói trên mà thực hành thì chắc chắn sẽ không bị thất bại.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Tuổi Bính Thìn từ nhỏ đến lúc trung vận không có gì đặc biệt quan trọng đáng quan tâm, hậu vận cũng ở vào mức trên trung bình, dưới đây chúng tôi chỉ ghi lại những năm đáng chú ý quan tâm nhất trong cuộc sống của tuổi Bính Thìn .
Từ 31 đến 35 tuổi : 31 tuổi, có sáo hạn rất nặng năm này phải cúng sao và cần phải nhịn nhục mới mong thoát khỏi tai nạn đáng tiếc, việc làm ăn không được tiến triển theo ý muốn. 32 tuổi có thành công xuất sắc đôi chút về tài lộc vào những tháng 7 và 8, cần lo cho nhà đạo vì những tháng của mùa đông có nhiều tai nạn thương tâm giật mình. 33 tuổi, năm yên tĩnh, việc làm ăn thông thường, kỵ tháng 5 không nên đi xa. 34 tuổi, có biến hóa việc làm ăn hay trong nhà đạo có người đau bịnh, tháng 8 có đại tang trong gia tộc. 35 tuổi, tạm lắng yên trong mọi việc làm, nhà đạo, tài lộc thông thường .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi, thành công xuất sắc trọn vẹn về vấn đề tài lộc. 37 tuổi, lại bị hơi yếu kém về tài lộc và nhà đạo, không được ấm cúng cho lắm. 38 tuổi, yên tĩnh toàn năm, chỉ có những diễn tiến thông thường trong mọi góc nhìn cuộc sống. 39 tuổi và 40 tuổi, kỳ vọng nơi nhà đạo nhiều hơn cá thể, hoàn toàn có thể nhờ gia tộc về tăng trưởng năng lực tài lộc và tình cảm. Năm 40 là năm an nhàn nhất trong cuộc sống ; nhà đạo, tài lộc thông thường .

Nữ Mạng – Bính Thìn

Sanh năm: 1916, 1976 và 2036
Cung KHẢM
Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHUỘT

Bà Chúa Ngọc độ mạng

Bính Thìn cung Khảm sanh ra,
Mạng Thổ cát trắng thật là chẳng sai.
Mùa Hạ sanh đặng thời may,
Giàu nghèo cũng sướng guốc giày nhởn nhan.
Mùa xuân sanh cái khổ nàng,
Rất là cực nhọc chẳng màng tấm thân.
Anh em cũng chẳng được gần,
Tình đầu trắc trở bởi xầu lương duyên.
Về sau nhờ phước lộc trời,
Cửa nhà yên ổn gia môn phát tài.
Trung vận còn phải bôn ba,
Trở về cuối vận mới là hiền vinh.
Nếu nàng tích đức tu thân,
Về sau con cháu muôn phần nhẹ lo.

CUỘC SỐNG
Tuổi Bình Thìn cuộc đời nhiều rủi ro về tuổi thọ, số không gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên sự sống có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài vào tuổi nhỏ, vào trung vận thì sung sướng và có nhiều đặc biệt về cuộc đời, hậu vận hoàn toàn được hay đẹp và có nhiều may mắn. Năm 51 tuổi gặp hạn Diêm Vương đề phòng đại nạn.

Tóm lại : Tuổi Bính Thìn tuổi nhỏ nhiều rủi ro đáng tiếc nhưng vào trung vận và hậu vận thì lại được sung sướng .
Tuổi Bính Thìn có sự nghiệp khá tốt, giữa trung vận đời có lần bị bấp bênh nghiêng ngửa nhưng không có xảy ra điều gì quan trọng. Số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 68 tuổi là mức tối đa, ăn ở hiền lành sẽ được ngày càng tăng niên kỷ, gian ác sẽ bị giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Thìn có khá nhiều trở ngại, hay trong việc tình duyên mang lại cho cuộc sống nhiều buồn tuổi vào tuổi nhỏ, tuy nhiên về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng nầy, cuộc sống bạn sẽ có ba lần đổi khác về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 4 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn có hai lần đổi khác về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn so với yếu tố niềm hạnh phúc, hôn nhân gia đình được trọn vẹn êm đẹp, không có biến hóa về yếu tố tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 6, 7, 11 và 12 Âm lịch .
Trên đây là những diễn tiến về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc của bạn, theo tháng sanh của bạn. Tuy nhiên yếu tố duyên số cũng sẽ quyết định hành động một phần nhiều so với yếu tố tình duyên của mỗi tuổi từng người .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Về vấn đề gia đạo, có phần lo lắng về tuổi nhỏ, nhưng vào trung vận thì êm ái và có nhiều hay đẹp. Công danh nếu có chỉ ở mức độ bình thường mà thôi, nhưng tuổi Bính Thìn thuận về đường giao thương buôn bán hơn.

Sự nghiệp được vững chãi vào năm 40 tuổi trở đi. Tiền bạc có nhiều tác dụng tốt đẹp, về yếu tố tiền tài hoàn toàn có thể lên cao vào năm mà bạn ở số tuổi 30 sắp lên, vào tuổi 40 thì tiền tài được thuận tiện và mau có hiệu quả tạo lấy tiền tài .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Về việc làm ăn hay phát triển công danh sự nghiệp hay mọi việc có liên quan đến cuộc sống, bạn cần nên tự chọn những tuổi nầy mà giao dịch về tiền bạc hay làm ăn thì có nhiều may mắn, đó là các tuổi thuận với Bính Thìn như: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Tân Dậu. Những tuổi nầy rất hạp với sự làm ăn của bạn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong sự chọn lựa lương duyên, để xây dựng cuộc đời bạn nên cẩn thận chọn lựa người cùng hạp với tuổi mình mới phát triển trọn vẹn về nghề nghiệp, mới tạo được một cuộc sống đầy đủ và sung sướng được, đó là các tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý và Ất Mão. Bạn kết duyên với tuổi Đinh Tỵ và Mậu Ngọ, hai tuổi nầy có thể phát triển được cuộc sống tốt đẹp, làm ăn mau phát đạt và giàu có. Với tuổi Tân Dậu, Quý Hợi, bạn có cơ hội tạo nên một sự sống tốt đẹp cho cuộc đời, được sống giàu sang phú quý. Với tuổi Giáp Tý và Ất Mão, hai tuổi nầy làm cho cuộc đời bạn nhiều sung túc và đầy đủ.

Những tuổi trên đây đều hạp với tuổi bạn về tình duyên cũng như về đường tài lộc, nên sự kết hôn sẽ tạo được một đời sống trọn vẹn tốt đẹp cho cuộc sống .
Nếu bạn kết hôn với những tuồi nầy thì đời bạn chỉ hoàn toàn có thể hưởng được một đời sống trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi : Canh Thân, Giáp Dần, Bính Dần, Nhâm Thân. Những tuổi nầy nếu bạn kết hôn chỉ có được một đời sống trung bình mà thôi, không tạo được sự giàu sang phong phú .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì đời sống của bạn hoàn toàn có thể có phần suy kém, không tăng trưởng được về vấn đề tài lộc lẫn cả tình cảm, vì những tuổi nầy không hạp về đường tình duyên cũng như không hạp về đường tài lộc, bạn hoàn toàn có thể phải sống trong một đời sống khắc khổ, bần hàn, làm ăn có nhiều khó khăn vất vả trong đời sống. Đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Bính Thìn đồng tuổi, Nhâm Tuất, Canh Tuất .
Kết hôn với những tuổi nầy, không tạo được đời sống không thiếu và hoàn toàn có thể trọn vẹn bị bần hàn suốt đời .
Những năm nầy rất xung kỵ tuổi, nếu bạn tính việc hôn nhơn sẽ không thành hay nếu thành thì sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 17, 20, 26, 29, 32, 38 và 41 tuổi .
Những năm nầy rất kỵ việc kết hôn, vậy nên tránh là tốt hơn hết .
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc sống có số đa phu, hay có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 6, 8 và 12 Âm lịch .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Trong việc kết hôn cũng như trong việc làm ăn, bạn không nên hợp tác, hay kết hôn hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, vì gặp những tuổi nầy, bạn sẽ có thể gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời và thêm nhiều đau xót, đó là các tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi và Quý Sửu.

Những tuổi trên rất xung khắc và kiêng cự với tuổi bạn, vậy nên tránh những tuổi trên thì tốt hơn .
Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên thanh toán giao dịch về tiền tài. Trong yếu tố hôn nhân gia đình, không nên ra đời họ hàng. Trong yếu tố mái ấm gia đình con cháu nên cúng sao hóa giải từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Bính Thìn có những năm khó khăn nhứt, không tạo được tiền bạc cũng như gặp nhiều xui xẻo, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 36 và 42 tuổi. Những năm vào ở tuổi trên rất xui xẻo cho cuộc đời bạn.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Bính Thìn có những ngày, giờ và tháng xuất hành hạp nhứt đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, sẽ có đại lợi, luôn luôn thâu lấy kết quả theo ý định của mình chớ không phải gặp sự thất bại. Ngày, giờ và tháng xuất hành trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 17 đến 20 tuổi : Đây là thời hạn mà bạn nên rất là cẩn trọng về yếu tố tình cảm. Coi chừng có sự tận dụng. Nhứt là những người hay có những lời hứa hẹn quá đáng. Năm 20 tuổi, kỵ đi xa. Những mối tình xảy ra trong khoảng chừng thời hạn nầy hoàn toàn có thể rất đẹp nhưng rồi hiệu quả sẽ trọn vẹn không đi đến đâu cả .
Từ 21 đến 25 tuổi : Năm 21 tuổi, sẽ gặp được tình nhân lý tưởng. Năm 22 tuổi là năm đẹp nhất của đời bạn. Có thể bạn sẽ lập mái ấm gia đình trong năm nầy. Từ 23 đến 25 tuổi là những năm mà bạn trọn vẹn được sống trong niềm hạnh phúc toàn vẹn. Nhưng cuối năm 25 tuổi coi chừng hoàn toàn có thể vì tự ái của bạn mà sẽ sanh ra đổ vỡ hay một cuộc chia tay giật mình .
Từ 26 đến 30 tuổi : Đây là khoảng chừng thời hạn đẹp nhất trong đời bạn, bạn nên tận dụng khoảng chừng thời hạn nầy mà tạo lập sự nghiệp cho thật vững chãi, vì những năm nầy bạn làm gì cũng thành công xuất sắc. Tài lộc vượng phát đến mức tối đa .
Từ 31 đến 35 tuổi : Năm 31 tuổi, coi chừng bị đau bịnh, hoặc hao tài giật mình, 32 và 33 tuổi, hai năm nhiều buồn chán về nhà đạo, 34 và 35 tuổi, hãy đề phòng những tình cảm vụng vặt trong thời hạn nầy. Có thể vì quá vô tình mà gây ra sự đỗ vỡ thảm khốc .
Từ 36 đến 40 tuổi : Đây là những năm sôi sục nhất của đời bạn. Nếu những năm trước không xảy ra một sự gì rắc rối về yếu tố tình cảm thì những năm nầy thế nào cũng sẽ có ! Vậy bạn cần phải Để ý đến kỹ lưỡng nếu không hoàn toàn có thể vì một phút nông nổi bồng bột hoặc không dám quyết định hành động dứt khoát mà đời bạn sẽ bị tan nát ! Tài lộc trong những năm nầy ở mức trung bình .
Từ 41 đến 50 tuổi : Sau những cơn sóng gió của cuộc sống đã qua rồi, đây là khoảng chừng thời hạn yên tỉnh của đời bạn, không có gì quan trọng xảy ra trong những năm nầy. Tài lộc khá .
Từ 51 đến 55 tuổi : Năm 51 tuổi, có nhiều hay đẹp, và trong năm nầy làm ăn khá tốt đẹp, thâu thập nhiều tác dụng khả quan. Năm 52 tuổi hơi xấu, việc làm ăn có nhiều thua lỗ, nhứt là những tháng 6 và 7. Riêng tháng 11 và Chạp có lợi đôi chút. 53 tuổi, tình cảm vượng phát, tài lộc thuận tiện, năm nầy xung khắc mùa Đông, cẩn trọng sanh mạng. 54 tuổi, năm nầy khá vững chãi về đường tài lộc, tốt về nhà đạo, tiền tài có nhiều hiệu quả hay đẹp trong toàn năm. 55 tuổi, kỳ vọng thắng lợi, có thời cơ tốt trong yếu tố nghề nghiệp và cuộc sống. Năm nầy không có tài lộc nhưng phát về đường tình cảm. Con cháu làm nên danh phận .

Từ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi hay đẹp, cuộc sống có phần vững chắc; tuổi 56 vượt qua giai đoạn bệnh tật, bổn mạng năm nầy rất vững. 57 tuổi có hơi xấu, kỵ mùa Xuân, nhưng bổn mạng không suy kém lắm. 58 tuổi, năm nầy được khá tốt, việc con cái gia đình có phát triển về công danh. 59 tuổi, năm nầy xấu vào nửa năm đầu, nửa năm sau trung bình. 60 tuổi, kỵ mùa Hạ, chỉ nên cẩn thận về bổn mạng, toàn năm được khá.
 
Nam Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048
Cung LY. Trực THÂU
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn)
Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ
Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUẠ

Phật độ mạng

Đoán xem số mạng tuổi này,
Tuổi cùng với mạng thuận hoà tương sanh.
Số như cây trái nở đua,
Nhưng mà bị khắc vì sanh lỗi mùa.
Mùa Xuân vượng tướng phát tài,
Mùa Hạ giàu có muôn ngàn cực thân.
Anh em cô bác chẳng gần,
Người dưng giúp đỡ ân cần độ ta.
Phiêu lưu xứ khác xa quê ông bà.
Có tài có đức trong tay,
Xuân xanh thất bại, sau này thuận hưng.
Lòng ở ngay thẳng mới hay,
Phật Trời dòm ngó có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG
Tuổi Mậu Thìn cuộc đời không được mấy bằng phẳng, nghĩa là hay lên cao và cũng hay bị xuống thấp một cách bất ngờ. Tuổi nhỏ thường có đau bịnh. Vấn đề phát triển sự nghiệp, công danh không có nhiều may mắn lắm, cuộc sống chỉ vào mức độ trung bình, không quá giàu sang phú quý, nhưng cũng không quá thiếu thốn. Cuộc đời vương nhiều phiền luỵ trong lòng bởi tình yêu, hạnh phúc hơn là vấn đề công danh và sự nghiệp. Tóm lại, cuộc đời bạn tuy dẫm lên chông gai nhiều, nhưng số được nhiều sung sướng ở hậu vận, có thể mang lấy nhiều nguồn lợi to tát về trong tay bạn.

Tuổi Mậu Thìn hạp về kinh doanh, giao thương mua bán, không hạp về sự nghiệp hay mọi yếu tố khác. Số hưởng thọ trung bình từ 52 đến 59 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu có phúc đức thì được ngày càng tăng niên kỷ .

TÌNH DUYÊN
Bao giờ tuổi Mậu Thìn cũng được trọn vẹn về vấn đề tình duyên, dù có xảy ra những thắc mắc, nhưng thực ra do bạn quyết định, chớ luôn luôn không phải do một người đ àn bà gieo lấy mọi thắc mắc cho đời bạn. Sự xảy ra hồi lúc nhỏ tuổi, chẳng qua là bạn muốn đ ùa với vấn đề tình yêu mà thôi. Tuy nhiên khi đã tạo được hạnh phúc, bạn được sự êm ấm của gia đình, sự trọn vẹn và trung thành của tình yêu. Vậy bạn nên xem dưới đây bạn sanh vào tháng nào để biết trong vấn đề tình duyên của bạn có sự thay đổi hay không.

Nếu bạn sanh vào những tháng này, trong đời bạn sẽ có ba lần đổi khác về yếu tố tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7, và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì sẽ có hai lần đổi khác tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này trong đời bạn sống trọn vẹn niềm hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là bản nhận xét cuộc sống bạn trong những tháng sanh, để hiểu được tuổi bạn sẽ đổi khác mấy lần việc tình duyên trong suốt cuộc sống. Bạn hãy nhớ bạn sanh vào tháng nào, và tùy theo đó mà biết việc biến hóa tình duyên của mình .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Về công danh không hoàn toàn thành công hẳn mà chỉ có những thành công tạm thời trong cuộc đời bạn mà thôi. Nếu không phát triển được về công danh, bạn cũng là người có chức phận trong xã hội. Về gia đạo tuổi 30 còn vượt nhiều khó khăn cho đến khi bạn qua 34 tuổi, gia đạo mới êm ấm, và bắt đầu từ 39 tuổi trở đi, thì trong gia đạo hoàn toàn êm ấm và hạnh phúc, chỉ có gia tộc có nhiều sôi động mà thôi.

Đường công danh sự nghiệp có phần sáng tỏ lúc bạn đến thời kỳ mà tuổi bạn ở vào 27 đến 34 tuổi, trong thời hạn vào lúc 39 tuổi, bạn phải có chuyện lo rầu về nhà đạo đôi chút rồi mới được ấm êm luôn .
Sự nghiệp mở màn vững chãi vào năm bạn ở vào tuổi 39 trở đi, cố gắng nỗ lực thì sẽ thành công xuất sắc vĩ đại về sự nghiệp trong năm này ; cẩn trọng và sáng suốt để tạo cho cuộc sống một sự nghiệp vững chãi, tiền tài thì sự nghiệp lên cao, và cũng khởi đầu từ 39 trở đi yếu tố tiền tài thật ra rất là khả quan và hoàn toàn có thể lên đến mức độ thật cao làm cho sự nghiệp đã vững chãi càng vững chắc hơn nữa .
Tóm lại : Sự nghiệp và tiền tài vẫn đi song song với nhau và sẽ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ và vững chãi nhất vào năm bạn ở vào tuổi 39 trở đi .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Bạn muốn có một sự vững chắc trong vấn đề sự nghiệp và tiền tài và sự làm ăn khỏi phải bị vấp ngã trên cuộc đời, bạn cần phải lựa chọn tuổi tác cho trùng hợp với tuổi của bạn mới có thể không mang lại những thất bại hoàn toàn trong cuộc đời, có nhiều khi gặp nhữg tuổi không hợp với tuổi bạn sự nghiệp phải hoàn toàn bị đổ vỡ.

Vậy trong việc làm làm ăn và tăng trưởng sự nghiệp, hùn hạp, tăng trưởng năng lực nghề nghiệp bạn cần lựa những tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu. Những tuổi này là những tuổi rất hợp với tuổi Mậu Thìn trong bất kể mọi góc nhìn trong cuộc sống .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc kết duyên để tạo lấy hạnh phúc cho cuộc đời, bạn cũng cần nên lựa chọn tuổi tác, để cho hai tuổi giữa vợ chồng hợp nhau mới có sự hòa thuận, vui vầy làm cho cuộc sống thêm phần tốt đẹp. Sự phát triển tài lộc và sự nghiệp có được hay không cũng do hai tuổi vợ chồng có được hợp nhau không. Nếu gặp những tuổi kỵ cuộc sống không được hoàn toàn êm ấm, sự phát triển nghề nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà xây dựng được sự nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà xây dựng được sự nghiệp sau này. Và sau đây là các tuổi có thể giúp bạn thành công vẻ vang trên cuộc đời, đó là các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Những tuổi này rất tốt và hợp với tuổi Mậu Thìn. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, bạn được hưởng một cuộc sống đầy đủ và no ấm, con cái đủ nuôi, gia đình hạnh phúc. Bạn kết duyên với Ất Hợi, Đinh Sửu, cuộc sống sẽ tiến triển về công danh, tiền bạc làm ra mau chóng, con cái vừa đủ nuôi. Bạn kết duyên với Đinh Mão và Ất Sửu, cuộc sống luôn luôn dư dả, tiền bạc dồi dào, công danh và sự nghiệp lên cao.

Đó là những tuổi mà bạn kết hôn, sẽ có sự thành công xuất sắc trong cuộc sống bạn .
Trong cuộc sống nếu bạn kết hôn với những tuổi này, bạn chỉ tăng trưởng được sự nghiệp đến một mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là những tuổi : Mậu Thìn, đồng tuổi bạn. Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý. Những tuổi này chỉ có tình yêu thương mà không thuận về đường tài lộc .
Sau đây là những tuổi mà nếu bạn kết hôn thì lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, nhà đạo luôn luôn không có nhiều như mong muốn, sự tăng trưởng sự nghiệp luôn luôn bị trở ngại, đó là những tuổi : Nhâm Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Bính Dần. Các tuổi này chẳng những không thuận về đường tình duyên mà cả về đường tài lộc .
Những năm mà bạn ở vào số tuổi này, bạn không nên tính chuyện lương duyên hay kết hôn, vì lẽ năm của tuổi bạn bị xung khắc nặng nề, nếu kết hôn vào những năm này bạn sẽ bị xa vắng, buồn tẻ và hoàn toàn có thể đau khổ nhiều vì đ àn bà, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi trên kỵ kết hôn .
Những bạn thuộc về tuổi Mậu Thìn, sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đa đoan về việc vợ con, đó là những bạn sanh vào những tháng 3, 4, 5, 6 và 11 Âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này chắc như đinh bạn sẽ có nhiều vợ hay tình yêu hoặc cũng chịu quá nhiều đau khổ vì đ àn bà .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Mậu Thìn, nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn phát triển cơ nghiệp sẽ phải phạm vào những xung khắc quan trọng, có thể tuyệt tự, tuyệt mạng hay biệt ly ở giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tuổi này hoàn toàn xung khắc quan trọng với tuổi Mậu Thìn.

Trong yếu tố tình duyên khi gặp tuổi đại kị không nên cưới hỏi linh đình. Việc làm ăn nếu gặp tuổi kiêng cự nên cúng kiến Trời Phật. Trong mái ấm gia đình nếu gặp tuổi kiêng cự phải cúng sao cho cả hai người, thì sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Mậu Thìn có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 29, 34, 37 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên cẩn thận về mọi công việc, về cá nhân cũng như về gia đạo, hãy đề phòng mọi bất trắc và việc làm ăn, coi chừng hao tài tốn của, hay trong gia đình có đau bệnh, tang khó, đó là kết quả của những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời bạn vậy.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Mậu Thìn thuận vào những giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ, có thể xuất hành đi xa, làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp, có thể đem nhiều thắng lợi to tát. Xuất hành đúng ngày giờ và tháng nói trên, sẽ không bao giờ mang lấy thất bại cho cuộc đời bạn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 29 đến 30 tuổi : 29 tuổi sẽ có nhiều như mong muốn tạo lấy điều kiện kèm theo tiến lên trên bước đường sự nghiệp và sự nghiệp, nhứt là tháng 8 trở lên sẽ có một vài thành công xuất sắc trong cuộc sống. 30 tuổi, có trở ngại lớn vào tháng Giêng và Ba, những tháng khác đều êm đẹp và thông thường .
Từ 31 đến 35 tuổi : 31 tuổi yên tĩnh, việc làm làm ăn thông thường, kỵ đi xa vào tháng 6, đề phòng trong nhà đạo có người đau bịnh. 32 tuổi, thành công xuất sắc to về đời sống và tài lộc, hoàn toàn có thể hưởng được nhiều suôn sẻ vào những tháng 3 và 4. 33 tuổi, có nhiều dịp suôn sẻ vào đến cho bạn về đường công danh sự nghiệp cũng như về sự nghiệp. 34 tuổi hay đẹp về mái ấm gia đình nhưng không hay đẹp về tài lộc. 35 tuổi, khó khăn vất vả, vượt qua những năm này bạn hoàn toàn có thể thành công xuất sắc nhiều về tài lộc .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi hơi khó khăn vất vả về tài lộc, tài lộc hao hụt và hoàn toàn có thể mang lấy buồn chán vào những tháng 6 và 7 Âm lịch, những tháng khác yên tịnh. 37 và 38 tuổi, làm ăn không có nhiều như mong muốn, vẫn mang lấy thất bại, không nên làm ăn lớn vào những năm này. Nếu không sự nghiệp sẽ bị đổ vỡ giật mình. 39 và 40, hai năm nhiều đau xót cần cẩn trọng hơn nữa trong tổng thể mọi yếu tố, không nên đi xa hay xuất hành vào những tháng chẵn sẽ bị tai nạn đáng tiếc. Năm 40 tuổi càng nguy cấp hơn về nhà đạo, sự tăng trưởng làm ăn bị ngừng trệ, nên dè dặt cho lắm .
Từ 41 đến 45 tuổi : Khoảng thời hạn năm năm này hoàn toàn có thể tạm yên về mọi việc, mái ấm gia đình không có nhiều rối rắm, tâm lý được yên tĩnh đôi chút, những năm này cũng nên cẩn trọng cho lắm về thân thể và về toàn bộ .
Từ 49 đến 50 tuổi : Sự làm ăn sẽ có tác dụng mau chóng, trong mái ấm gia đình con cháu được ấm cúng thuận hòa, tuy nhiên vào tuổi 47 hay đau bịnh. Những năm này rất đại kị mùa đông, nên cẩn trọng giữ gìn sức khỏe thể chất. Không nên tạo thêm nhiều rắc rối, cứ tăng trưởng tầm thường năng lực nghề nghiệp, để nắm vững lấy sự như mong muốn của mình .

Nữ Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048
Cung ĐOÀI
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUA

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Đoán xem số mạng Mậu Thìn,
Lâm Mộc cây lớn có tàng mái to.
Đông Xuân sanh đặng thời sang,
Mùa Xuân vượng Mộc chẳng an đặng mùa.
Mùa Hạ như tù chẳng an,
Dầu làm có của muôn ngàn cực thân.
Anh em cô bác chẳng gần,
Người dưng giúp của ân cần độ ta.
Tuổi này vô số đ àn bà,
Gặp chồng mạng lớn phải là nhịn ngay.
Buổi đầu chồng vợ đổi thay,
Nhiều chổ đi nói ngại nàng chẳng ưng.
Tuổi sanh biết đặng nhiều nghề,
Phiêu lưu xứ khác xa quê ông ba.

CUỘC SỐNG
Tuổi Mậu Thìn vào tiền vận lắm vất vả long đong, trung vận lại có thêm nhiều đau xót cho đến hậu vận mới được vui tươi và êm ấm. Số hưởng lộc vào tuổi 40 trở đi, cuộc sống trung vận cũng có phần dễ chịu hơn thời tiền vận. Số nếu có phúc đức, thì cũng hưởng được nhiều vui vẻ về tiền bạc cũng như về vấn đề nghề nghiệp.

Tóm lại : Tuổi Mậu Thìn tiền vận thì khó khăn vất vả, có đau xót về tâm hồn, trung vận cũng được trọn vẹn tốt đẹp, hậu vận mới an nhàn sung sướng .
Tuổi Mậu Thìn số thụ hưởng được nhiều hay đẹp, sự nghiệp hay kinh doanh thì khá tốt. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 69 là mức tối đa. Tuy nhiên, nên làm đều phước đức, ăn ở hiền lành để hoàn toàn có thể được ngày càng tăng thêm niên kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên cũng có trải qua nhiều sầu tư và thương đau trong cuộc đời, rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Thìn được chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Mậu Thìn cuộc sống sẽ có ba lần đổi khác về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng : 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc sống bạn sẽ có đổi khác hai lần về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng : 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy về tình duyên bạn được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc và không có biến hóa trong suốt cuộc sống, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch .
Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn qua những tháng sanh. Nếu bạn ở vào những trường hợp trên, số bạn phải chịu vậy .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều bề bối, vào trung vận cũng chưa được vẹn toàn, cho đến hậu vận mới được an nhàn sung sướng và phần gia đạo mới được yên vui. Công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi.

Sự nghiệp được tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ vào tuổi 40 trở đi, tiền tài cũng có thời cơ tạo nên rất thuận tiện vào thời trung vận và hậu vận. Tiền tài vào hậu vận thì quá nhiều và vững chãi .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp làm ăn của bạn. Trong vấn đề hợp tác, cũng như cộng tác hay bất cứ việc gì có liên quan tiền bạc và sự sống thì nên hợp tác hay cộng tác với những tuổi nầy, đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu và Ất Hợi.

Trong cuộc sống bạn nên cộng tác hay hợp tác với những tuổi nầy thì sẽ có nhiều hiệu quả tốt về nghề nghiệp cũng như về tài lộc .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong sự kết hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới có thể phát triển được sự nghiệp và cuộc đời, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều cơ hội thuận tiện và sống được một cuộc đời sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Nếu bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc đời có chức phận và sống được giàu sang phú quý, con cái đầy đủ vui tươi. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, bạn sẽ trở nên hoàn toàn tốt đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, có tiền tài và có cả danh vọng. Với tuổi Đinh Mão, Ất Sửu, cuộc sống được đẩy mạnh lên cao và có thể tạo nên sự vui sướng của cuộc đời, vì những tuổi trên hạp về đường tình duyên và hạp về đường tài lộc. Nên kết hôn với những tuổi nầy sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy đời sống của bạn hoàn toàn có thể chỉ tạo được đến mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Mậu Thìn đồng tuổi, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý .
Bạn kết hôn với những tuổi trên chỉ tạo được một đời sống vừa đủ ăn đủ mặc là cùng .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc sống bạn hoàn toàn có thể sẽ có nhiều khó khăn vất vả trong đời sống, cuộc sống không tạo được thời cơ tăng trưởng về tài lộc, mái ấm gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn triền miên, đó là nến bạn kết hôn với những tuổi : Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần. Vì nếu kết hôn với những tuổi nầy sẽ không hạp về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên hoàn toàn có thể sẽ phải chịu cảnh nghèo nàn hoặc lận đận suốt đời .
Có những năm tuổi bạn rất xung khắc việc kết hôn, nếu kết hôn cuộc sống bạn phải chịu cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng luôn luôn phải lo buồn về việc mái ấm gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi .
Những năm ở vào tuổi trên, không nên kết hôn, nếu kết hôn sẽ hoàn toàn có thể gặp rủi nhiều hơn là may .
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc sống bạn sẽ có nhiều biến hóa về việc lập mái ấm gia đình hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 4, 5, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy, bạn nên cẩn trọng về việc lập mái ấm gia đình để tránh sự dang dở .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Về việc kết hôn hay hợp tác làm ăn, bạn không nên giao dịch hay kết hôn với những tuổi nầy, vì gặp tuổi xung kỵ, nếu kết hôn hay hùn hạp làm ăn, sẽ xảy ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tuổi nầy rất xung kỵ, không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn, sẽ gặp những trường hợp trên.

Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên bí mật ăn ở với nhau, kỵ làm lễ hôn nhơn hay ra đời bà con thân tộc. Về việc làm ăn không nên thanh toán giao dịch về tiền tài. Về mái ấm gia đình con cài thì nên dùng sao hóa giải cho cả ba tuổi và phài tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Mậu Thìn có những năm khó khăn nhứt, làm ăn không được phát đạt, tiền bạc khó khăn, thiếu hụt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm nầy bạn nên đề phòng có hao tài hay đau bịnh.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Mậu Thìn có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt là những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng nói trên bạn sẽ gặp được nhiều thắng lợi hoàn toàn, không sợ thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm và tài lộc.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 19 đến 25 tuổi : Năm 19 tuổi, có tài lộc, tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ về đường tình cảm, tiền tài điều hòa, năm nầy kỵ tháng chạp. 20 tuổi, năm nầy gặp nhiều trở ngại trong làm ăn cũng như về yếu tố sự nghiệp sự nghiệp. 21 tuổi, có nhiều hay đẹp, chỉ cần nên cẩn trọng vào tháng 6 trở đi. 22 tuổi, chắc chăn sẽ không khi nào có thất bại về đường tài lộc và tình cảm, tháng 4 đại phát. 23 tuổi, năm này trung bình, nên cẩn trọng, có hao tài hay đề phòng bệnh hoạn. Năm 24 tuổi, năm nầy tài lộc được khá, hoàn toàn có thể tăng trưởng về nghề nghiệp, thâu nhiều thắng lợi cho bạn. 25 tuổi, năm nầy được trung bình, mọi việc làm làm ăn nên hoãn lại vào giữa năm thì tốt .
Từ 26 đến 30 tuổi : Năm 26 tuổi có nhiều triển vọng trong việc làm ăn. 27 tuổi, năm nầy cũng được khá về đường tài lộc và sự nghiệp. Kỵ tháng 10, không nên đi xa hay thanh toán giao dịch về tiền tài. 28 tuổi, khá tốt về con đường tài lộc, được tốt về phần tài lộc, cẩn trọng vào tháng 8. 29 tuổi, năm nầy khá tốt vào tháng Giêng và Hai, riêng những tháng khác được thông thường. Năm 30 tuổi, năm nầy kỵ tháng 6 ; tháng 8 có tài lộc, tháng 10 và 12 phát lộc .
Từ 31 đến 35 tuổi : 31 tuổi, năm nầy không được hay cho lắm, kỵ đi xa, thanh toán giao dịch về tiền tài cũng như về việc làm ăn lớn. 32 tuổi, năm nầy xung kỵ đặc biệt quan trọng vào tháng 10, những tháng khác thông thường. 33 tuổi, toàn năm đều xấu, nên đề phòng hao của, trong mái ấm gia đình hay có cá thể đau bệnh. 34 tuổi, đời sống trở lại thông thường, mái ấm gia đình yên vui và ấm cúng. 35 tuổi, phần tài lộc được tốt, phần nhà đạo yên vui, phần tình cảm tạm được .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi không được hay đẹp về tiền tài vào những tháng giữa năm, những tháng đầu năm và cuối năm thoải mái và dễ chịu. 37 tuổi, năm nầy không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống, việc làm chỉ xảy ra thông thường mà thôi. 38 tuổi, năm nầy khá tốt đẹp, đời sống có nhiều dịp may đưa đến, tháng 4 có xung khắc, không nên đi xa. 39 tuổi, năm trung bình, mọi việc hoàn toàn có thể an bài. Năm 40 tuổi, năm nầy tốt, bổn mạng vững, tài lộc khá dồi dào .
Từ 41 đến 45 tuổi : Năm 41 tuổi, coi chừng bị đau bệnh giật mình vào những tháng cuối năm. 42 tuổi có hoạnh tài. 43 tuổi, coi chừng tai nạn đáng tiếc về nước. Năm 44 tuổi, hãy đề phòng một sự rắc rối về yếu tố tình cảm. 45 tuổi, một năm khá tốt đẹp, kỵ lửa, kỵ đi xa .
Từ 46 đến 50 tuổi : Đây là khoảng chừng thời hạn hưởng an nhàn của tuổi bạn. Trong những năm nầy, việc tài lộc và nhà đạo đều được như mong muốn. Trong số con cháu có người đỗ đạt và làm nên danh phận. Suốt mấy năm liền, năm nào mái ấm gia đình cũng có tin vui giật mình. Tuy nhiên hãy đề phòng năm 49 tuổi. Đây là một năm không được như mong muốn gì cho lắm. Có thể bị đau bịnh vặt .

Nam Mạng – Canh Thìn

Sanh năm: 1940, 2000 và 2060
Cung CÀN. Trực BÌNH
Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đ èn)
Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA
Con nhàBẠCH ĐẾ (trường thành)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ

Ông Quan Đế độ mạng

Canh Thìn là số rất cao,
Số có kẻ đón người đưa rộn ràng.
Thuận sanh tiếp đãi dạ thưa,
Hiển vinh một cách có thừa chẳng sai.
Mùa Xuân lỗi số đắng cay,
Mồ hôi nước mắt chảy ngay ròng ròng.
Anh em xung khắc chẳng xong,
Nói ra gây dữ, tự nhiên chẳng hòa.
Lớn lên lập nghiệp xứ xa,
Cô bác có của thì ta không nhờ.
Can Canh Can Mậu bơ vơ,
Tại sanh lỗi số trật giờ khổ thân.
Thuận sanh sung sướng mười phần,
Lòng ở ngay thẳng thánh thần độ cho.

CUỘC SỐNG
T uổi Canh Thìn, cuộc đời gặp nhiều may mắn, triển vọng rất tốt đẹp, không bao giờ thấy cuộc đời quá đi vào con đường u tối mà trái lại cuộc đời rất nhiều hy vọng với những thành quả tốt đẹp. Bắt đầu từ 27 tuổi trở đi cuộc đời càng đi lên cho đền khi nào gần hết cuộc đời mới ngừng lại mà thôi.

Tuổi Canh Thìn rất tốt đẹp, trên mọi góc nhìn của đời sống, ít lo nghĩ, đời sống trọn vẹn rất đầy đủ về vật chất, ý thức luôn luôn lên cao. Tuổi này nếu sáng suốt và nhẫn nại thì danh vọng và cuộc sống sẽ ở vào mức tuyệt đỉnh công phu của nó. Canh Thìn thật là hay đẹp trên mọi mặt, tình cảm, vật chất lẫn lý trí. Tóm lại tuổi Canh Thìn thuộc mạng Kim rất tốt cho mạng số và cả mọi thực trạng và hình thức của cuộc sống mình, kỳ vọng thành công xuất sắc vào năm đủ 30 tuổi .
Tuổi Canh Thìn tiền vận và trung vận thông thường nhưng hậu vận thì an nhàn sung sướng. Số hưởng thọ trung bình từ 56 đến 60 tuổi là mức tối đa. Nếu có làm phúc đức thì ngày càng tăng niên kỷ .

TÌNH DUYÊN
V ề vấn đề tình duyên tuy không phải là khe khắt khó khăn nhưng ở vào tuổi này, khi bắt đầu nghĩ đến tình duyên thì lại có ít nhiều thắc mắc, cuộc sống đối với vấn đề tình duyên luôn luôn bị đảo lộn trí não, tình duyên có nhiều sôi động đặc biệt, nhất là khi vừa mới đi vào con đường ấy. Tuy nhiên nhờ ở sự sáng suốt và có được một cuộc sống khả quan nên vẫn được nắm lấy phần thắng lợi vẻ vang về vấn đề này. Tuy nhiên nếu bạn muốn biết cuộc đời bạn đối với vấn đề tình duyên có thay đổi hay không và phải trải qua bao nhiêu lần đổ vỡ, bạn hãy xem dưới đây để biết được sự thay đổi của cuộc sống đối với tình duyên của bạn. Nếu bạn sinh vào tháng nầy, cuộc đời bạn sẽ thay đổi tình duyên ít nhất ba lần rồi mới xây dựng và sống mới có hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sinh nhầm những tháng nầy thì đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về tình duyên hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng nầy, thì vấn đề tình duyên bạn chỉ một lần thôi không thay đổi và sống hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4 và 8 Âm lịch. Bạn nhớ lại, bạn sinh vào tháng nào, để biết cuộc đời mình có thay đổi nữa hay không.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
V ề vấn đề gia đạo, tuổi Canh Thìn được sống đầy đủ và êm ấm, hoàn toàn sung sức về hoàn cảnh gia tộc. Cuộc sống phải nhờ ở gia đình hay gia tộc mới phát triển sự nghiệp được. Công danh nếu theo đuổi thì lên cao, nhưng chỉ ở vào mức độ trung bình của bước đường công danh, về vấn đề nầy bạn không có xuống thấp lắm: dù không theo đuổi, cuộc đời bạn vẫn giữ được danh phận của mình, có điều kiện tạo nên những kết quả thành công của công danh. Bạn cũng nên cẩn thận và sáng suốt mà chọn lấy một con đường sáng sủa hơn để đưa cuộc đời bạn vào ánh sáng của danh vọng. Đừng nên hy vọng vào sự giúp đỡ của những kẻ khác với vấn đề nầy. Bạn phải tự lựa chọn và quyết định, càng đưa cuộc đời mình lên cao bao nhiêu, triển vọng thành công của bạn lại càng thấy tỏ rõ bấy nhiêu, cần vạch lấy một con đường riêng lẽ cho mình, tự mình tạo lấy thành quả tốt đẹp cho cá nhân, đừng tưởng tượng đến người khác, hay kẻ khác giúp mình trên đường đ ào tạo tương lai đó. Tóm lại, về công danh bạn rất sáng tỏ, có thể nắm lấy nhiều thành quả tốt đẹp cho cá nhân và cuộc sống của mình.

Sự nghiệp chắc như đinh rằng bạn sẽ nắm vững và thành công xuất sắc vào tuổi 30, tuy nhiên trong cuộc sống bạn còn phải bị sụp đổ một lần nữa vào số tuổi 36. Sự sụp đổ sự nghiệp là do bạn không khôn khéo và quá tin cậy vào tai của mình. Vấn đề tiền tài lại càng có những hiệu quả hay đẹp hơn nữa, chắc như đinh là yếu tố này bạn rất dễ tạo ra và nắm lấy nhiều thời cơ thuận tiện đưa bạn đến việc tạo ra tiền rất mau lẹ. Sự nghiệp và tiền tài của bạn vẫn song song với nhau. Sự nghiệp càng vững chãi thì tiền tài vừa đủ và dễ tạo ra một cách quá thuận tiện. Bạn nên cẩn trọng về yếu tố này vào lúc bạn ở tuổi 36 và cũng hoàn toàn có thể lê dài qua nữa năm 37 tuổi. Vậy sự nghiệp và tiền tài bạn càng lên cao thì bạn càng nên cẩn trọng, nhất là việc thanh toán giao dịch, giao thương mua bán luôn cả tình yêu và niềm hạnh phúc như vậy .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
M uốn cho sự nghiệp và tiền bạc được vững chắc, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, để phát triển cho sự nghiệp, và tiền bạc khỏi bị hao hụt bất ngờ. Khi đã gặp tuổi hạp thì công việc làm ăn được tấn phát dễ dàng hơn. Và sau đây là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn, hùn hạp hay hợp tác trong mọi vấn đề của cuộc sống, đó là các tuổi: Canh Thìn đồng một tuổi, Bính Tuất, Kỷ Sửu và Đinh Sửu. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn, vậy khi muốn phát triển sự nghiệp, bạn cần chọn những tuổi kể trên thì khỏi sợ bị thất bại về nghề nghiệp cũng như việc tạo lấy tiền bạc và danh vọng.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T rong việc xây dựng tương lai và hạnh phúc, bạn cũng cần nên cẩn thận cho lắm. Vì việc xây dựng hạnh phúc là một điều quan trọng cho cả một cuộc sống và thành bại cuộc đời. Sự lựa chọn không kỹ càng làm cho bạn có nhiều rắc rối, đau buồn hay xảy ra cho cuộc đời có nhiều thắc mắc, nê việc hôn nhân là một việc tối cần và quan trọng bật nhất cho cả một cuộc sống thăng trầm cho cuộc đời. Sự lựa chọn không kỹ càng bạn sẽ mang lấy nhiều thương đau hơn, buồn khổ hơn, thường chứng kiến những chuyện não lòng. Vậy những tuổi mà bạn có thể kết duyên, tạo cho bạn hạnh phúc được một cuộc sống khá đầy đủ, giàu sang là những tuổi này: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu, Đinh Sửu. Bạn kết hôn với tuổi Canh Thìn đồng một tuổi: Sẽ đưa bạn lên nấc thang danh vọng và tiền tài. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất: Tạo cho hạnh phúc được giàu sang và con cái đông đủ xum vầy. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Sửu: Tạo cho đời bạn thành công cả hai phương diện tiền tài và danh dự, con cái đủ nuôi. Vậy những tuổi trên rất hạp với tuổi Canh Thìn, bạn nên chọn lấy một trong những tuổi ấy mà xây dựng cuộc đời.

Trong trường hợp mà bạn vì yêu thương hay đã lỡ kết hôn với những tuổi sau đây, thì cuộc sống bạn chỉ tăng trưởng đời sống vào mức độ trung bình mà thôi. Vì lẽ tuổi chỉ hạp về lương duyên mà không hạp về đường sự nghiệp hay tài lộc, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Ất Dậu, Tân Mão, Kỷ Mão. Ba tuổi này hoàn toàn có thể bạn kết hôn được, nhưng đời sống không tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ mà chỉ từ từ theo khunh hướng trung bình của cuộc sống .
Sau đây là những tuổi mà bạn kết hôn, sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả trong đời sống, cuộc sống dẫm phải đau thương và luôn luôn cuộc sống bạn rất nhiều lo nghĩ, buồn thương về đời sống, chẳng những không tăng trưởng được nghề nghiệp, tương lai mà trái lại còn mang lấy nhiều khổ sở hơn, đó là những tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý. Những tuổi này mà bạn kết hôn thì đời sống không mấy tốt đẹp .
Có những năm mà bạn không nên cưới vợ, vì nếu cưới vợ chẳng những về việc lương duyên và niềm hạnh phúc không thành mà còn xảy ra nhiều rắc rối đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi : 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm này kiêng cự hiệp hôn, nếu có việc hôn nhân gia đình thì hay xảy ra nhiều xích mích sau này .
Nếu bạn sanh vào những tháng này số bạn có lưu thê hoặc đã đoan về việc vợ con, hay có chuyện buồn khổ về đ àn bà, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 8 và 12 Âm lịch. Sanh vào những tháng này số bạn có nhiều thê thiếp, mặc dầu lương duyên niềm hạnh phúc được giữ tròn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh thê thiếp hoặc đổi khác lương duyên hoặc có nhiều giòng con .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
N hững tuổi này đại kỵ với tuổi bạn. Bạn không nên hợp tác làm ăn hay bất cứ mọi khía cạnh nào, có tánh cách tiền bạc, luôn cả việc xây dựng hạnh phúc. Những tuổi đại kỵ trong cuộc đời đó là các tuổi: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân. Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Canh Thìn, nếu va chạm sẽ mang lấy nhiều thất bại, biệt ly hay tuyệt mạng nữa. Vậy bạn hãy cẩn thận lựa chọn người để hợp tác, kết duyên, nên tránh xa những tuổi trên đây.

Về yếu tố tình duyên khi gặp tuổi kỵ phải bí mật ăn ở với nhau, không nên cưới lễ linh đình, kỵ mâm trầu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm làm ăn thì nên xem số mạng và cúng kiến nhà cửa. Gặp tuổi kỵ trong mái ấm gia đình thì coi sao mà cúng cả hai tuổi và cầu Trời Phật xin hóa giải, thì sẽ qua khỏi tai nạn đáng tiếc và sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Canh Thìn có những năm khó khăn nhất trong cuộc sống, đó là những năm mà tuổi bạn ở vào khoảng 26, 29, 33 và 40 tuổi. Những năm này sự làm ăn không phát đạt, xảy ra nhiều rối rắm, công việc phát triển sự nghiệp bị ngừng trệ và quá khó khăn mới vượt qua được trở ngại. Những năm kể trên bạn nên cẩn thận một chút, không nên quá tin tưởng hay làm gì mà không suy nghĩ trước. Mọi việc nên hết sức dè dặt và thận trọng là tốt nhất.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Canh Thìn hạp với ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Nên xuất hành đúng theo ngày, giờ và tháng trên, trong mọi công việc làm ăn phát triển sự nghiệp hùn hạp, hay phát triển nghề nghiệp, bạn khỏi sợ bị thất bại mà trái lại thành công hoàn toàn trong mọi sự dự tính của bạn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 26 đến 29 tuổi : Năm 27 tuổi, bạn gặp mọi trở ngại lớn lao trong việc làm ăn vào tháng 7, hãy cẩn trọng thao tác và mọi sự hùn hạp, toàn năm rất tốt trừ tháng 7. Năm 28 tuổi, mọi sự vượt qua tiến mau về yếu tố tài lộc và việc làm ăn tiến triển mau lẹ, kỵ tháng 5 có đau bịnh hay hao tài chút đỉnh. Năm 29 tuổi, từ tháng Giêng đến tháng 6, không được hay đẹp, có nhiều chuyện đau buồn, làm ăn trở ngại, nhưng từ tháng 7 trở đi thì việc làm làm ăn trôi chảy, nhà đạo yên vui .
Từ 30 đến 35 tuổi : Năm 30 tuổi toàn vẹn, nhưng qua 31 tuổi, gặp nhiều khó khăn vất vả về nghề nghiệp, sự nghiệp. 32 tuổi, có trở ngại hay bịnh hoạn vào khoảng chừng tháng 8 và 9. Năm 33 tuổi rất nhiều trở ngại, trong toàn năm không được trọn vẹn hay đẹp, phải qua nhiều vướng mắc đau buồn. Năm 34 tuổi, tăng trưởng mạnh về tài lộc, tình cảm lẫn sự nghiệp và sự nghiệp. Năm 35 tuổi, toàn năm gặp nhiều việc như mong muốn .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi thông thường không xảy ra việc gì quan trọng đáng nói. 37 tuổi, việc làm làm ăn và nhà đạo tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ. 38 tuổi trong nhà không được yên vui, đường tình duyên có nhiều vướng mắc, nên cẩn trọng việc nhà đạo. 39 và 40 tuổi, hai năm có nhiều thời cơ hoàn toàn có thể mang lấy nhiều thành công xuất sắc cho cuộc sống .
Từ 41 đến 45 tuổi : Khoảng thời hạn này việc làm tăng trưởng sự nghiệp vẫn ở trong mức độ thông thường. 41 tuổi có đau bịnh đôi chút vào tháng Chạp. 42 tuổi, năm hơi xấu, nhưng việc làm làm ăn thông thường. 43 tuổi, hoàn toàn có thể nắm lấy thời cơ thuận tiện trong việc làm ăn, có tài lộc giật mình. 44 tuổi hay đẹp trong toàn năm, nắm lấy nhiều thắng lợi về tài chánh cũng như tình cảm. 45 tuổi, tuổi của tình cảm mái ấm gia đình, tài lộc thông thường, mái ấm gia đình ấm cúng, con cháu thuận hòa .
Từ 46 đến 50 tuổi : 46 tuổi, việc làm làm ăn có tiến triển đôi chút. 47 tuổi, đề phòng tai nạn thương tâm vào tháng 6 và 7 Âm lịch, 48 tuổi thảnh thơi nhưng có nhiều lo nghĩ, không nên đi xa vào năm này. 49 tuổi, có đau bịnh vào tháng 4 và tháng 6 ; tháng 8 và tháng 10 Âm lịch hao tài tốn của, có việc buồn về con cháu. 49 tuổi năm này trọn vẹn nắm lấy phần thắng lợi trong mọi việc làm. 50 tuổi, thành công xuất sắc về sự nghiệp cuộc sống, phần con cháu không trọn vẹn xinh xắn .
Từ 51 đến 55 tuổi : Không được tốt trong những năm này, 51 tuổi, thành công xuất sắc về việc mái ấm gia đình, nhưng tài lộc thường hao hụt, 52 và 53 tuổi, con đường công danh sự nghiệp không được sáng tỏ, tài lộc hao hớt, con cháu có người đau nặng, nên cẩn trọng vào những tháng 6 và 8, Âm lịch. 54 và 55 tuổi kỳ vọng được vượt qua trở ngại, để tiến bước trên cuộc sống và đời sống cho xinh xắn hơn .
Từ 56 đến 60 tuổi : Trong khoảng chừng thời hạn 4 năm này không có phần sôi động về nghề nghiệp, cũng như tài lộc, những năm ở đầu cuối của đời sống nên dè dặt và cẩn trọng để hưởng nốt cuộc sống, hoàn toàn có thể hưởng được những tác dụng về tài lộc, nhưng về phần cá thể quá xấu, không được tốt trong những năm này. Cần cho nhà đạo những năm này phần con cháu có nhiều sóng gió cho cuộc sống .

Nữ Mạng – Canh Thìn

Sanh năm: 1940, 2000 và 2060
Cung CHẤN
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ

Bà Chúa Tiên độ mạng

Canh Thìn cung Chấn mạng Kim,
Vàng trong sáp trắng đi tìm khó ra.
Mùa Thu sanh đặng mới là,
Số sanh tháng sáu, tháng ba được mùa.
Đông Xuân cũng chẳng ăn thua,
Tỵ Ngọ, Hỏa khắc như cua gảy càng.
Tuổi nàng lập nghiệp xứ xa,
Cô bác có của thì ta chẳng nhờ.
Chữ Canh chữ Mậu số cơ (cơ bần),
Ấy là lỗi số nên nàng khổ thân.
Có người sung sướng an nhàn,
Vì là thuận số sanh nhằm ban đ êm.
Ba mươi có của có tiền,
Thế mà chẳng giữ được bền rã tan.
Tuổi gần bốn chục mới sang,
Giàu sang đến lúc mới là hành thông.

CUỘC SỐNG
Cuộc đời của tuổi Canh Thìn có nhiều hay đẹp về nghề nghiệp lẫn công danh, số hưởng được nhiều tài lộc vào thời trung vận. Cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và hưởng được nhiều phúc đức, tuy vào tiền vận có nhiều lo buồn về vấn đề công danh sự nghiệp, nhưng vào trung vận thì hưởng được khá tốt về tiền bạc cũng như về mọi sự việc trên đời nầy.

Tóm lại : Tuổi Canh Thìn có nhiều suôn sẻ trên sự nghiệp, cuộc sống Cuộc sống trọn vẹn hưởng được nhiều như mong muốn và thâu đoạt nhiều thắng lợi cho bản thân .
Tuổi Canh Thìn rất tốt đẹp về đường tài lộc, đời sống không đến nỗi quá thiếu kém và sa sút. Số hưởng thọ trung bình khoảng chừng 55 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được ngày càng tăng thêm niên kỷ, còn nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên tuổi Canh Thìn được nhiều may mắn và có số đ ào hoa, cuộc sống có phần thắng lợi về vấn đề tình duyên, tuy nhiên tuổi Canh Thìn về vấn đề cũng có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Canh Thìn có biến hóa ba lần trong yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1 và 6 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy thì tuổi Canh Thìn có hai lần đổi khác về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc trong cuộc sống, đó là bạn sanh vào những tháng : 2, 5, 8, 9, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thì cuộc sống bạn so với yếu tố tình duyên hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc, cuộc sống không có đổi khác về yếu tố nầy, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 7 và 12 Âm lịch .
Trên đây là những diễn tiến về yếu tố tình duyên của bạn trong cuộc sống, bạn nên nhớ mình sanh vào tháng nào, để biết cuộc sống mình và quyết định hành động theo số phận đó .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần công danh không được lên cao lắm có thể hưởng được mức trung bình của vấn đề nầy. Nếu vấn đề công danh không có thì việc làm ăn, hợp về giao thương buôn bán, gia đạo được êm ấm và đầy đủ, phần con cái vui tươi.

Sự nghiệp mau tăng trưởng và có rất đầy đủ năng lực tạo lấy sự nghiệp. Về yếu tố nầy có nhiều thời cơ và vững chãi vào tuổi 30 trở đi. Tiền bạc dễ tạo và có thời cơ làm giàu vào lúc 34 tuổi trở đi, tuổi Canh Thìn rất tốt về đường tài lộc lẫn tình cảm .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Về việc làm ăn, hùn hạp, giao dịch tiền bạc, công tác hay hợp tác ban cần phải lựa tuổi mình mới mang lấy nhiều thắng lợi và thâu đoạt được nhiều kết quả về tiền bạc, đó là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu. Những tuổi nầy rất hạp về đường làm ăn của bạn, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong việc kết duyên hay lựa chọn cho việc xây dựng hạnh phúc, cần phải lựa chọn cho hạp với sự làm ăn và đẩy mạnh cuộc sống lên mức độ tột cùng của cuộc sống, về vấn đề tình duyên cũng quan trọng, có thể đưa cuộc đời lên cao, và cũng có thể làm cho cuộc đời xuống thấp. Nếu lựa chọn hôn nhơn được những tuổi nầy thì cuộc sống bạn hoàn toàn vui tươi và hưởng được đầy phú quý. Những tuổi hạp với tuổi Canh Thìn trong vấn đề tình duyên là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu, Đinh Sửu. Bạn kết hôn với những tuổi Canh Thìn và Bính Tuất: Cuộc đời bạn được sống trong giàu sang và phú quý, Với tuổi Kỷ Sửu và Đinh Sửu: Bạn sống một cuộc đời vui tươi và đầy đủ, có thể tạo được cuộc sống hay đẹp cho cuộc đời.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn hoàn toàn có thể chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là những tuổi : Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý. Những tuổi nầy chỉ có hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống bạn hoàn toàn có thể chỉ hưởng được một đời sống trung bình mà thôi .
Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời sống của bạn hoàn toàn có thể sẽ bị trở nên nghèo khó và khó tạo cho được một đời sống trọn vẹn khá đầy đủ, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Kỷ Mão, Ất Dậu .
Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên sẽ khó mà tạo được cho cuộc sống trọn vẹn êm đẹp .
Những năm mà bạn ở vào tuổi nầy bạn không nên kết hôn, đó là bạn ở vào những tuổi 15, 17, 23, 27, 29, 35 và 39 tuổi. Những năm nầy xung khắc tuổi, nếu kết hôn hoàn toàn có thể sẽ gặp xa vắng triền miên trong cuộc sống .
Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có nhiều chồng, hay ít ra sẽ phải gặp cảnh buồn về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào tháng : 1, 2, 4 và 5 Âm lịch .
NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết hôn hay làm ăn, thì nên tránh đi những tuổi nầy, vì những năm nầy rất xung khắc và kiêng cự với tuổi Canh Thìn, nếu kết hôn hay làm ăn, cuộc sống sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng vào giữa cuộc sống, đó là nếu bạn kết hôn hay làm ăn với những tuổi : Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân .
Những tuổi nầy xung khắc và kiêng cự, tuổi bạn không nên làm ăn hay hợp tác với những tuổi nầy .
Gặp tuổi kiêng cự trong việc hôn nhơn phải cẩn trọng và cữ làm hôn nhơn hay ra đời bà con thân tộc, họ hàng. Trong việc làm ăn, đừng nên thanh toán giao dịch về tiền tài. Về yếu tố con cháu hay trong mái ấm gia đình nên cúng sao hóa giải cho cả hai tuổi, thì được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Canh Thìn, có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 28, 32 và 36 tuổi. Những năm nầy bạn không được tốt đẹp về đường tài lộc cũng như về vấn đề tình duyên và sự nghiệp, cuộc đời.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Canh Thìn có những ngày giờ xuất hành hạp nhứt là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ. Xuất hành theo trên thì sẽ gặp được nhiều may mắn, làm ăn được phát triển, có nhiều tài lợi hoàn toàn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 17 đến 20 tuổi : 17 tuổi, có nhiều dịp may đưa đến, nhứt là những tháng 7 và 11 Âm lịch ; hai tháng nầy có thâu đoạt thắng lợi về đường tài lộc lẫn tình cảm. 18 tuổi, nhiều thắng lợi trong cuộc sống, tháng 4 và 6 cẩn trọng trong yếu tố nghề nghiệp và tài lộc, ngoài những những tháng khác được trung bình. Năm 19 tuổi, năm nầy có xung kỵ vào những tháng 6 và 8 Âm lịch, nên cẩn trọng vào hai tháng nầy, những tháng khác tài lộc điều hòa. 20 tuổi, toàn năm đều tốt về việc làm ăn, tăng trưởng về yếu tố tài lộc, năm nầy kỵ đi xa .
Từ 21 đến 25 tuổi : Năm 21 tuổi, năm nầy có nhiều hay đẹp, toàn năm đều làm ăn khá, trừ tháng 9 có hơi rủi ro xấu đôi chút. Năm 22 tuổi, năm nầy xấu vào mấy tháng đầu năm, mấy tháng cuối năm khá tốt. Năm 23 tuổi có rủi ro xấu vào những tháng 4 và 6, tháng 9 có tài lộc, những tháng khác êm xuôi. Năm 24 tuổi khá, những phần tài lộc chỉ ở vào mức thông thường. Năm 25 tuổi, không nên đi xa, hùn hạp kinh doanh hay xuất phát về tiền tài thì bất lợi .
Từ 26 đến 30 tuổi : Năm 26 tuổi, có lợi nhỏ, toàn năm đều ở vào mức trung bình. Năm 27 tuổi, không được tốt lắm, năm nầy đi xa thì tốt, làm ăn cầm chừng, không thâu được nhiều tác dụng về tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 28 tuổi, năm nầy lo việc làm mái ấm gia đình thì tốt hơn, coi chừng mang tiếng thị phi, hay mang tăm tiếng, năm không thuận tiện thanh toán giao dịch về tiền tài cũng như về tình cảm. 29 tuổi, tài lộc vượng phát, tâm tình yên vui và ấm cúng. 30 tuổi, năm nầy mọi việc được trung bình, không có yếu tố gì quan trọng xảy ra .
Từ 31 đến 35 tuổi : Năm 31 tuổi, năm nầy kỵ đi xa hay làm ăn lớn sẽ bị thất bại. Năm 32 tuổi, không được như mong muốn và rất đầy đủ cho lắm, cẩn trọng trong việc tiền tài hay thanh toán giao dịch tài lộc sẽ bị mất. Năm 33 tuổi, năm nầy kỵ vào tháng Giêng, những tháng khác thông thường. Việc mái ấm gia đình và việc làm ăn cầm chừng, không tăng trưởng mạnh và cũng không tốt đẹp lắm. Năm 34 tuổi hạp về việc tăng trưởng sự nghiệp và tài lộc, cẩn trọng vào tháng 3 Âm lịch đề phòng tai nạn đáng tiếc. 35 tuổi, năm nầy được vững chãi mọi việc làm ăn, và hoàn toàn có thể thâu nhiều lợi lớn cho bạn .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi, nhiều triển vọng, năm nầy hoàn toàn có thể phát lộc to, nếu thận trọng về việc thanh toán giao dịch tài lộc hay xuất phát tiền tài đúng mức. 37 tuổi, năm nầy không được tốt đẹp cho lắm, bạn nên cẩn trọng về việc mái ấm gia đình có xảy ra nhiều việc buồn chán, nhứt là những tháng 4 và 8, hai tháng nầy xung khắc tuổi. 38 tuổi có kỳ vọng thành công xuất sắc về sự nghiệp cũng như về yếu tố công danh sự nghiệp, bạn nên nỗ lực làm vẹn toàn việc làm. 39 tuổi, toàn năm thông thường. 40 tuổi, những tháng đầu năm hơi xấu, những tháng cuối năm thì được khá, tháng 12 là tháng đại cát đại lợi, có triển vọng về tài lộc .
Từ 41 đến 45 tuổi : 41 tuổi, có đau bịnh hay trong mái ấm gia đình có người đau bịnh. 42 tuổi, có tin xa về con cháu, hay về việc mái ấm gia đình thân tộc. 43 tuổi, năm nầy đại xung kỵ cho tuổi bạn, đừng nên đi xa hay xuất hành vào những tháng 6 và 8 mà gặp tai nạn đáng tiếc, hay hoàn toàn có thể chết giật mình. 44 tuổi, thông thường, mọi việc làm đều tiến triển chậm trễ. 45 tuổi, năm nầy có tài lộc nhỏ vào những tháng 1 và 7, những tháng khác trung bình .
Từ 46 đến 50 tuổi : 46 tuổi, thực trạng sức khỏe thể chất yếu ớt, năm nầy khó thoát được bịnh hoạn. 47 tuổi khá tốt, bổn mạng được vững vàng. 48 tuổi, năm nầy tài lộc hư hao, con cháu có phần suy yếu về bổn mạng. 49 và 50, hai năm nầy vẫn sống trong thực trạng thông thường, xung kỵ vào tháng 5 năm 49 tuổi và tháng 7 năm 50 tuổi .

Nam mạng – Nhâm Thìn

Sanh năm: 1952, 2012 và 2072
Cung CHẤN. Trực KIÊN
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA
Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

Ông Tử Vi độ mạng

Nhâm Thìn số mạng như là,
Trường lưa mạng thủy chảy hoài luôn luôn.
Lỗi sanh Xuân, Hạ phải buồn,
Giàu sang cũng mệt khổ thân cực hoài.
Thu, Đông sanh đặng thời nay,
Như cá gặp nước như Rồng gặp mây.
Đàn ông thuận số Can Nhâm,
Số thì quyền tước không thì cũng ông.
Đặng sanh là số tự trời,
Nhờ Trời Phật độ mới toàn mạng thay.
Số phải đợi vận làm giàu,
Hạn quá bốn chín lên cal lần lần.
Phước dư Trời báo thiện nhân,
Thọ khương phú hậu riêng xuân một nhà.

CUỘC SỐNG
Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.

Tóm lại : Cuộc sống nhiều tươi đẹp về phần hậu vận và có phần tốt đẹp về bổn mạng cũng như về đời sống tình cảm .
Tuổi Nhâm Thìn hưởng thọ trung bình từ 56 tuổi đến 60 tuổi là mức tối đa, nhưng có nhiều phúc đức thì sẽ được gia Tặng Kèm niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN
Tuổi Nhâm Thìn về tình duyên có ba giai đoạn như sau:

Nếu sanh vào những tháng này, cuộc sống có ba lần đổi khác về tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là tuổi Nhâm Thìn sanh vào những tháng : 4, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc sống bạn sẽ có hai lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì đời sống được trọn vẹn niềm hạnh phúc, không biến hóa về yếu tố tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần công danh có kết quả tốt. Phần gia đạo được yên hòa vào trung vận, cuộc sống về gia đình và công danh, có nhiều tốt đẹp sau này.

Sự nghiệp được thành tựu mau lẹ, tiền tài rất đầy đủ và có phần sung túc vào thời trung vận, hoàn toàn có thể tạo nên trọn vẹn tốt đẹp về hai yếu tố này .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T uổi Nhâm Thìn hợp tác làm ăn với những tuổi này thìu có kết quả tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh và cuộc sống, đó là các tuổi rất hạp với tuổi Nhâm Thìn, tức là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
N ếu bạn lựa những tuổi này mà kết hôn thì được giàu sang và phú quý, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất, Canh Dần.

Nếu kết hôn với những tuổi này thì chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là những tuổi : Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu. Những tuổi này chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được đời sống trung bình mà thôi .
Nếu kết hôn với những tuổi àny thì nghèo nàn, đó là kết hôn với những tuổi : Đinh Dậu, Tân Mão, vì những tuổi này không hạp về tình duyên mà cũng không hạp về tài lộc nên đời sống sẽ rất là khó khăn vất vả cơ cực .
Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì nếu cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là bạn ở vào số tuổi : 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 52 tuổi .
Sanh vào những tháng này cuộc sống phải có nhiều vợ, đó là bạn sanh vào những tháng : 2, 3, 4, 8, 9 và 12 Âm lịch .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
T uổi Nhâm Thìn đại kỵ với những tuổi này, nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn thì bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi và Mậu Tý.

Về yếu tố tình duyên khi gặp tuổi kỵ phải bí mật ăn ở với nhau, không nên cưới lễ linh đình, kỵ mâm trầu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm làm ăn thì nên xem số mạng và cúng kiến nhà cửa. Gặp tuổi kỵ trong mái ấm gia đình thì coi sao mà cúng cả hai tuổi và cầu Trời Phật xin hóa giải, thì sẽ qua khỏi tai nạn thương tâm và sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
T uổi Nhâm Thìn trong cuộc đời có những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 19, 28 và 32t tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Nhâm Thìn có những ngày giờ hạp nhứt là ngày chẵn, giờ chăn và tháng chẵn. Xuất hành theo những giờ đó có phần thắng lợi về tài lộc, như cuộc đời.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi : 20 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho đời sống. 21 tuổi kỳ vọng được thành công xuất sắc về sự nghiệp. 22 và 23 tuổi, hai năm này có nhiều phúc đức và kỳ vọng được phước lộc và tài lộc. 24 và 25 tuổi, hai năm này nên làm ăn hay đi xa thì có nhiều lợi to .
Từ 26 đến 30 tuổi : 26 tuổi, nhiều tốt đẹp về tài lộc và công danh sự nghiệp có phần lên cao. 27 và 28 cũng còn nhiều tốt đẹp, đời sống trọn vẹn lý tưởng và gặp nhiều suôn sẻ về tài lộc, tiền tài dồi dào và có nhiều chuyên hay đẹp giật mình. 29 và 30 tuổi, hai năm này làm ăn được phát đạt và có nhiều tốt đẹp về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc .
Từ 31 đến 35 tuổi : 31 tuổi, năm này làm ăn nên tăng trưởng, có tài lộc và có thời cơ tạo lấy sự nghiệp và cuộc sống. 32 và 33 tuổi, hai năm này có hơi xấu nên cẩn trọng về tài lộc cũng như về làm ăn. 34 và 35 tuổi, hai năm này trở lại khá tốt, nên tăng trưởng việc làm ăn hay đi xa có nhiều thắng lợi hơn .
Từ 36 đến 40 tuổi : 36 tuổi, năm triển khai xong sự nghiệp và cuộc sống. 37 và 38 tuổi, suôn sẻ thành công xuất sắc trọn vẹn trong đời sống. 39 và 40 tuổi, vào những tháng cuối năm, những tháng đầu năm hơi xấu. Kỵ điều tiếng thị phi .
Từ 41 đến 45 tuổi : 41 tuổi có nhiều hay đẹp. 42 và 43 tuổi, nhiều tốt đẹp trong đời sống, có kỳ vọng thành tựu về tài lộc cũng như tình cảm. 44 và 45 tuổi, có nhiều ảnh hưởng tác động tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về nhà đạo, sự nghiệp .
Từ 46 đến 50 tuổi : 46 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp, tài lộc dồi dào. 47 và 48 tuổi, hai năm này lại quá xấu, không nên đi xa hay thanh toán giao dịch về tài lộc, 49 và 50 tuổi, trở lại có nhiều tốt đẹp trong yếu tố công danh sự nghiệp và sự nghiệp .
Từ 51 đến 55 tuổi : Khoảng thời hạn này, không được tốt cho bổn mạng, đời sống có phần bị đảo lộn tình cảm cuộc sống. Nên cẩn trọng đề phòng sự rủi ro đáng tiếc và hao tài tốn của trong những năm này .
Từ 56 đến 60 tuổi : Khoảng thời hạn này không được tốt lắm, nên cẩn trọng việc làm ăn, đừng phung phí tài lộc, cố gắng nỗ lực tạo lấy sự vui mắt cho mái ấm gia đình, để con cháu được vui tươi sum vầy .

Nữ Mạng – Nhâm Thìn

Sanh năm: 1952, 2012 và 2072
Cung KHẢM
Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Nhâm Thìn, cung Khảm số này,
Mạng Thủy nước chảy chẳng hề ngừng tuông.
Lỗi sanh Xuân Hạ phải buồn,
Giàu có mệt trí thức luôn đ êm ngày.
Thu Đông sanh đặng thời may,
Nữ nhân là gái chẳng chìu lụy ai.
Tới đâu thân kẻ bề trên,
Anh em xung khắc chẳng nên ở gần.
Vợ chồng cũng phải một lần,
Đôi dòng tha thứ tại phần số ta.
Ly hương tổ quán ông bà,
Xứ xa lập nghiệp cửa nhà đặng an.

CUỘC SỐNG
Tuổi Nhâm Thìn cuộc đời có nhiều tốt đẹp, số có nhiều sung sướng luôn cả ba giai đoạn, tiền vận, trung vận và hậu vận, số sung túc có phần giàu sang vào lúc ở tuổi trung vận trở đi.

Tóm lại : Tuổi Nhâm Thìn được sống một đời sống sung túc tuyệt đối của cuộc sống .
Tuổi Nhâm Thìn hưởng thọ trung bình khoảng chừng từ 56 đến 72 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, ăn ở hiền lành phúc đức thì sẽ được ngày càng tăng niên kỷ .

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên tuổi Nhâm Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc sống sẽ có ba lần biến hóa về yếu tố tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng : 4, 9 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây cuộc sống phải có hai lần biến hóa về tình duyên và niềm hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc sống bạn sẽ được trọn vẹn niềm hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 3, 6, 7 và 11 Âm lịch .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo có nhiều hay đẹp, có nhiều êm ấm và vui tươi. Phần công danh vào lúc tuổi nhỏ đã gặp được ngay nhiều may mắn và hay đẹp, làm cho cuộc đời tăng thêm phần danh dự.

Phần sự nghiệp mau phát đạt và hoàn toàn có thể thành tựu và vững chãi vào năm 34 tuổi trở đi. Tiền bạc được rất đầy đủ và sung túc .

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, hợp tác với những tuổi sau đây sẽ phát triển được về tài lộc, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Nếu kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn sẽ được sung túc, và tạo được một cuộc sống giàu sang phú quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất và Canh Dần. Những tuổi trên đây hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả tài lộc nên dễ tạo được một cuộc sống sang giàu.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Kỷ Sửu .
Những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi .
Nếu kết hôn với những tuổi sau đây không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên hoàn toàn có thể phải chịu cảnh nghèo khó chật vật, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi : Đinh Dậu, Tân Mão, Ất Dậu .
Nếu bạn kết hôn vào những năm bạn ở vào số tuổi : 20, 24, 26, 32, 36, 38 và 44 tuổi, hoàn toàn có thể sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miền, vì đó là những năm kỵ của tuổi bạn .
Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc sống có số đa phu hay hoàn toàn có thể sẽ có nhiều chồng : đó là nếu bạn sanh vào những tháng : 1, 2, 4 và năm Âm lịch .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu kết hôn hay làm ăn sẽ có thể phải gặp cảnh biệt ly giữa cuộc đời hay bị tuyệt mạng, đó là các tuổi Giáp Ngọ, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Tý.

Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên thanh toán giao dịch về tiền tài. Trong yếu tố hôn nhân gia đình, không nên ra đời họ hàng. Trong yếu tố mái ấm gia đình con cháu nên cúng sao hóa giải từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được hóa giải .

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28 và 32 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay có hao tài.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28 và 32 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay có hao tài.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi : Thời gian nầy bạn có nhiều tốt đẹp về yếu tố tình cảm, và đời sống có nhiều vui mừng, những năm nầy việc làm ăn thông thường, có thất bại nhỏ về yếu tố tình cảm vào khoảng chừng năm 23 tuổi. Nhưng không có gì làm quan trọng cho lắm .
Từ 26 đến 30 tuổi : Thời gian nầy việc làm ăn được tốt, đây là những năm thử thách đặc biệt quan trọng của cuộc sống lẫn sự nghiệp và dự nghiệp, nên cẩn trọng việc thanh toán giao dịch về tiền tài cũng như về tình cảm .
Từ 31 đến 35 tuổi : Thời gian nầy sẽ gặp được nhiều thời cơ suôn sẻ giật mình và có thời cơ tạo lấy đời sống vững vàng cho sự nghiệp và sự nghiệp, những năm nầy bạn có thời cơ tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ về tài lộc .
Từ 36 đến 40 tuổi : Những năm nầy bạn có nhiều tốt đẹp về đời sống cũng như về cuộc sống, hoàn toàn có thể gặp nhiều dịp tốt và thành công việc dự trù của bạn trong khoảng chừng thời hạn nầy .
Từ 41 đến 45 tuổi : Những năm nầy nếu có sáng suốt cuộc sống bạn sẽ được sống giàu sang và giàu sang, hưởng được thành công xuất sắc của cuộc sống. Nên bình tỉnh và sáng suốt chọn lấy con đường cho tương lai để hoàn toàn có thể đưa cuộc sống bạn lên đến sự tột đỉnh của vinh quang và niềm hạnh phúc .
Từ 46 đến 50 tuổi : Những năm nầy việc làm ăn cũng như mọi việc khác đều tiến triển thông thường, không có việc gì xảy ra cho cuộc sống bạn, nên cẩn trọng việc đi xa cũng như thanh toán giao dịch .
Từ 51 đến 55 tuổi : Thời gian nầy khá tốt, hoàn toàn có thể tăng trưởng được nhiều thời cơ thuận tiện cho đời sống, nên lo cho mái ấm gia đình, sự nghiệp, đừng nghe lời kẻ khác phung phí tiền tài không tốt .

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

You may also like

Để lại bình luận